Hedlandet – Litterärt residens på Revingehed

Med utgångspunkt i Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier har föreningen Hedlandet fått 310 000 kronor för att utveckla ett internationellt litterärt residens på Revingehed.

Projektet är ett resultat av den förstudie som gjordes under 2018-2019 i dialog med Lunds kommun som handlade om att undersöka behoven av och förutsättningarna för ett internationellt residens för författare, dramatiker och librettister. Förstudien visade att ett internationellt residens för gestaltat berättande inom litteratur, film och scenkonst skulle kunna få stor betydelse för regionala, nationella och internationella utövare.

I en första fas ska föreningen Hedlandet inleda en etablering av en residensverksamhet som ska ha möjlighet att ta emot professionella utövare under hela året. Utövarna ska under sin residensvistelse kunna arbeta med och utveckla sina konstnärliga projekt, verka tvärkonstnärligt och knyta nya kontakter för samverkan samt ha möjlighet att sprida sin konstnärliga verksamhet och möta sin publik.

Föreningen kommer att samverka med universitet och högskolor för att tillföra akademisk kunskap och ett forskningsperspektiv på utövarnas konstnärliga verksamhet. Residenset ska bidra till att stärka och bredda utövarnas förutsättningar att livnära sig på sitt konstnärskap genom tillgång till kompetensutveckling, vistelsestipendier samt strukturer för samverkan och nätverk.

Region Skåne och Lunds kommun har ett samverkansavtal i syfte att utveckla Lund som en litterär nod i Skåne/Sverige. Hedlandet är en naturlig utvecklingsinsats inom området.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter