• Foto från DigidelCenter på Landskrona stadsbibliotek. Foto: Annika Liljegren

Fem frågor till Susann Ek om DigidelCenter på Landskrona stadsbibliotek

Susann Ek är chef för Landskronas bibliotek och ger oss svar på fem frågor om deras nya DigidelCenter. Projektet startade för ett år sedan då det beviljades Experimentspåret, och invigdes den 23 mars.

Susann Ek, chef Landskrona bibliotekLandskrona stadsbibliotek blir, tillsammans med biblioteken i Helsingborg och Båstad, det tredje biblioteket i Skåne att starta ett DigidelCenter.

Nu har ni invigt DigidelCenter i Landskrona. Berätta om hur resan har sett ut!

Det hela började med att vi för ett par år sedan arbetade med Design thinking, Kundresan. Vi behövde tänka om i utformningen av vårt digitala stöd till användarna. Vi såg att det fanns ett väldigt stort behov av hjälp med digitala ärenden, inte minst för att många av våra besökare står utanför arbetsmarknaden antingen på grund av att de är nya i Sverige eller för att de är pensionärer. Processen ledde till tre insikter vi måste: 

1. byta ut utrustningen
2. ha datorerna närmre informationsdisken
3. vara fler personal på plats under vissa pass då många av frågorna tog mycket tid.

Vi började med att införa Digitala hjälpen, ett drop-in två eftermiddagar i veckan, då bibliotekarier finns på plats och kan ge personlig vägledning och hjälpa till med lite längre ärenden. Det var särskilt seniorer som efterfrågade tjänsten. Sedan behövde vi sätta igång ett samarbete med kommunens IT-avdelning. Det har varit en lång process att byta utrustning inom stadens upphandlingsregler. Jag läste Helsingborgs projektplan för sitt DigidelCenter för några år sedan och kände ”wooow”, och så hade jag också med mig Lärcentrum på stadsbiblioteket i tanken från min tid i Malmö – det var också en dröm! Men det behöver inte vara så stort och avancerat. Det vi har gjort här nu räcker faktiskt för våra behov. Vi har frigjort yta intill vuxeninformationsdisken på andra våningen, där vi tidigare hade flera hyllor fullproppade med facklitteratur som vi nu tagit bort. Där har vi nu åtta datorplatser, varav fyra med skanner. Tack vare Stärkta bibliotek har vi kunnat dubbelbemanna informationen hela måndagen och hela tisdagen – det är då vi ser att det är störst tryck. Sen kan man ju önska att vi hade kunnat jobba mer med VR och så (som Helsingborgs bibliotek), och det kommer vi kanske att göra senare, men just nu så är det detta som är det stora behovet som vi ser här.

Vilka behov är det du framförallt ser som ni vill möta?

Det är två delar. Dels är det dem som behöver hjälp i det dagliga. Det är mycket utskrifter, och folk kommer hit för att göra bankärenden, söka arbete, söka bostad, ordna med resehandlingar och så vidare. Dels är det lite mer fördjupad vägledning i det digitala. Då är det främst seniorer som behöver hjälp med att exempelvis ladda ner e-böcker och ljudböcker, med ny teknik – såsom att kommunicera via sin telefon utan att ringa med barn och barnbarn och att flytta bilder och dylikt.

Hur ser er samverkan ut med andra aktörer i anslutning till DigidelCenter?

För att få bli del av Digidel-nätverket så måste man ha ett mandat från kommunen vad gäller att ta rollen som navet för den digitala samhällsservicen i kommunen, vilket vi har. Vi har sedan länge en dialog med socialtjänsten, särskilt då ekonomiskt bistånd, kring hur vi kan samarbeta då vi har många av deras klienter här. Vi påbörjade en dialog med Arbetsförmedlingen, men det har blivit en liten paus i det samarbetet. Vi har ett utbyte med det lokala Swedbank-kontoret, som bland annat innebär planer på att förlägga deras månatliga utbildningstisdag här. Det skulle ha startat i mars, i samband All digital week och invigningen av vårt Digidelcenter, men nu är ju allt uppskjutet på grund av pandemin. Men det finns tankar och planer, och jag tänker att vi har ett bra nätverk som bara väntar på att få komma igång.

Hur har det nationella nätverket för DigidelCenter fungerat som stöd för er?

Det har ju varit en inspiration! Jag tänkte först att vara ett DigidelCenter var en utopi, en vision. Nu känns det väldigt bra att kunna visa på kommunal nivå att vi ingår i det här nationella nätverket, som ett av tre DigidelCenter i Skåne nu. Det känns tryggt och det ger tyngd att kunna visa att man tillhör ett nationellt nätverk – att det finns en tydlig tanke med verksamheten.

Vilka är dina bästa tips till andra bibliotek som är intresserade av att starta något slags DigidelCenter?

Kämpa på med IT-avdelningen, tappa aldrig suget där. Ta hjälp från er på regional biblioteksutveckling! För oss tog det ett år från det att vi hade en färdig idé, som vi tog fram med hjälp av coaching av er, till att få utrustning och rätt arbetssätt. Man ska inte ge upp, utan kämpa på. Och försök hitta nyckelpersoner i kommunen. För oss spelade stadens nyrekryterade digitaliseringsstrateg en viktig roll. Utan hans hjälp hade vi nog inte haft utrustningen på plats ens inom ett år. Och lyssna på vad andra har gjort, inspireras av andra!

Läs mer om det nationella nätverket för DigidelCenter och bibliotekens olika satsningar här: https://digidel.se/digidelcenter/

Vill du ha coaching och stöd i hur du kan komma vidare med bibliotekets digitala uppdrag? Kontakta Lena Arborelius
Lena.Arborelius@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter