• Besökare på utställningen Lasse-Maja och cirkusmysteriet. Foto: Skurups bibliotek.

  • Utställningsbild från Lasse-Maja och cirkusmysteriet. Foto: Skurups bibliotek.

LasseMaja och cirkusmysteriet på Skurups bibliotek

Skurups bibliotek fick utvecklingsbidrag för att under sommaren hålla i utställningen LasseMaja och cirkusmysteriet – en interaktiv lekutställning för barn i alla åldrar.

Målet med projektet var att öka läsandet, läslusten och läskunnigheten hos barn i kommunen, samt att lyfta barnkulturens status i närsamhället och visa på hur viktigt det är med en tidig kulturupplevelse för alla på lika villkor.

I utställningen ingick, förutom böcker på flera språk, också ett pedagogiskt program samt ett läsfixaruppdrag som är framtaget av Martin Widmark, LasseMaja-författaren.

Bibliotekschefen Maria Christensen och bibliotekarien Louise Persson berättar om projektet.

Förberedelser och invigning

På grund av pandemin fick de vid upprepade tillfällen omarbeta sin plan för implementering och marknadsföring av projektet.

- Istället för att bjuda in till fysiska aktiviteter på biblioteket fick vi tillåtelse av förlaget och upphovsrättsinnehavarna att läsa högt ur några böcker och publicera uppläsningarna på Youtube. Vi startade en egen Youtube-kanal och vi använde oss parallellt av våra befintliga sociala medier och marknadsföringskanaler. Kapitel ur utvalda LasseMaja-böcker lästes in på engelska, polska och danska – vi utgick från språkkunskaper som fanns bland personalen.

Alla elever i förskoleklass i Skurups kommun, liksom alla lärare i årskurs F-3 fick en LasseMaja-bok som bokgåva. Till invigningen släpptes 50 platser och den livesändes på Facebook. De barn som kom fick provleka i utställningen före alla andra och de fick också lösa ett litet mysterium på plats.

Erfarenheter

För att inte för många skulle besöka utställningen samtidigt införde biblioteket tidsbokning för att ta del av utställningen, men släppte också in besökare som ville leka i utställningen spontant i mån av plats.

- Förutom tävlingen som följde med utställningen så hade vi fem olika egna tävlingar med LasseMaja-anknytning. I alla tävlingar kunde man vinna fina bokpriser. Vi valde också att knyta sommarboken till LasseMaja i år. För att sprida ut besökarna mer så lade vi också ut en digital tipsrunda. Den utgick från biblioteket och man var tvungen att ha en telefon med internetuppkoppling för att kunna följa kartan och svara på frågorna. Den digitala tipsrundan gav mersmak och det är något vi kommer att fortsätta utveckla under hösten 2020 och våren 2021.

De berättar att de kan se att de nått ut utanför kommunen i och med den gemensamma Arena-sida de delar med biblioteken i Skåne sydost, då många besökare kommit från grannkommunerna. De upptäckte också att det finns ett behov av fler barnkulturarrangemang i kommunen. Många vuxna men även barn frågade när nästa utställning kom.

- Vi upplevde det också som att många barn och deras föräldrar har upptäckt biblioteket i sitt närsamhälle och det beror såklart också på ett minskat resande överlag under sommaren. Genom det har vi också bidragit till att stärka varumärket Skurups kommun – många har påtalat hur viktigt det är med barnkultur och hur bra det är att vi satsar på barn i kommunen.

Biblioteket beräknar att cirka 1500 personer besökte utställningen och att 186 barn deltog i tävlingarna.

- En fördel är att vi i år har kunnat ta emot och sysselsätta fler ferieungdomar. Vi har haft stor glädje och nytta av de ungdomar vi arbetat med i år.

Alla i personalen har varit involverade i projektet – oavsett om man arbetar riktat mot barn eller vuxna.

- Det är fördelen med det lilla biblioteket. Alla har hjälpt till. På grund av Covid-19 har i princip ingenting blivit som vi tänkte från början. Och det är inte bara negativt för vi har tvingats att hitta nya arbetssätt, öppna upp oss för nya kanaler ut och det i sin tur har lett till att vi når ut till fler och att vi har blivit mer ödmjuka inför uppgiften att försöka nå alla barn.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter