Skärpt lagstiftning för kommunerna diskuterades på konferens om nationella minoriteter

Den 10 april bjöd Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne in till en konferens om nationella minoriteters rättigheter. En spännande och innehållsrik dag med särskilt fokus på barn och unga.

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne välkomnade till en dag som hade som mål att ge kunskap, konkreta verktyg och inspiration i arbetet med nationella minoriteters rättigheter i de skånska kommunerna.

Konferensen har sitt ursprung i regeringens arbete med att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och den skärpta lagstiftningen som påverkar kommunernas arbete med nationella minoriteter.

Bland annat innebär detta:

  • Alla kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
  • Skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen är ovillkorlig för kommuner och landsting och statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
  • Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter till att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Under dagen varvades konkreta exempel från verkligheten med information angående skärpning av lagar samt gruppdiskussioner. Målgruppen var förtroendevalda och tjänstepersoner som har i uppdrag att arbeta med nationella minoritetsfrågor, personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna och företrädare för intresseorganisationer.

Föreläsningarna berörde bland annat, stärkta rättigheter för de nationella minoriteterna, nationella minoriteter i förskola, grundskola och äldreomsorgen samt filmens möjligheter att stärka arbetet med minoritetsfrågor. Ämnena presenterades av representanter från Skolverket, Länsstyrelsen Stockholm, Malmö stad och Kungliga biblioteket bland annat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter