Skånes Dansteater i EU-projekt om tillgänglighet

Ett tillgängligt kulturliv för alla där det finns möjlighet för alla, oavsett funktionsförmåga, att ta del av och utöva kultur är ett prioriterat område i verksamhetsplan och budget 2020.

Som ett led i kulturnämndens satsning på ett tillgängligt kulturliv för alla får Skånes Dansteater 641 000 kronor som medfinansiering till år två i det 4-åriga projektet "Europe Beyond Access".

Europe Beyond Access är ett samarbetsprojekt mellan Skånes Dansteater, British Council i Storbritannien, Kampnagel i Tyskland, Onassis Cultural Center i Grekland, Holland Dance Festival i Nederländerna, Oriente Occidental i Italien samt Per.Art i Serbien och finansierat av EU-medel inom ramen för Kreativa Europa.

Syftet med projektet är att ge fler europeiska danskonstnärer med olika funktionsförmågor en möjlighet att utvecklas inom dans och koreografi och att lyfta den inkluderande scenkonstens betydelse för dansens utveckling. Projektet har flera olika dimensioner och handlar om både ett konstnärligt utvecklingsarbete för de yrkesverksamma konstnärerna och ett aktivt publikarbete.

Under året kommer Skånes Dansteater inom projektets ram bland annat att ta fram ett nytt verk, en duett, som kommer att ingå som en av fyra delar i den gemensamma föreställningen Mixed Doubles. Premiären äger rum i Den Haag, Nederländerna, i början av februari 2020. Föreställningen kommer sedan att spelas vid flera andra tillfällen i Europa under året.

I november 2020 arrangerar Skånes Dansteater festivalen Dansfunk 3.0. Förutom att presentera olika nationella och internationella gästspel innehåller festivalen en konferens samt en stor nätverksträff. Festivalen är även ett tillfälle då fler får möjlighet att ta del av erfarenheterna från projektet.

Förutom detta består projektet av olika konstnärliga labb, residens, mentorprogram, kompetensutvecklingsinsatser samt ett kontinuerligt arbete med publikutveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter