Satsning på visning och spridning av film i hela Skåne

Region Skåne stärker arbetet med att utveckla fler filmplatser i Skåne genom bidrag till barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF och Film i Skåne.

Skapande av filmplatser med och för unga i hela Skåne

BUFF har sedan 1984 varit det viktigaste visningsfönstret för film för barn och unga i Norden. Med ett hundratal filmer från cirka 40 länder är Malmö centrum för barn- och ungdomsfilm en vecka i mars varje år. Skolbio och publika visningar varvas med seminarier och konferenser.

Förutom festivalveckan arbetar BUFF med att sprida festivalen och får nu 300 000 kronor i bidrag till projektet ”Filmplatser med och för barn och unga i hela Skåne”. Projektet ger BUFF möjligheter till ett större utbyte med kommuner i Skåne. Både som ett sätt att utveckla festivalen och kommunala verksamheter. Genom kontakt med fler ungdomar från olika platser i Skåne kan BUFF växa som organisation och genom inspel från unga bli mer relevanta för sin publik. BUFF ser gärna att fler skolor från hela Skåne besöker festivalen i mars.

Inom ramen för satsningen på Filmplatser vill BUFF genomföra “BUFF i Sverige” i minst 5 kommuner i Skåne samt utifrån förutsättningar och sammanhang medverka till filmklubbar eller annan filmverksamhet med och för unga på fler platser i Skåne.

Ett uttalat mål är att nå ut med festivalfilmer i fler kommuner än Malmö och i detta sammanhang erbjuda kompetens inom visning av film för en ung publik och filmpedagogiska samtal och diskussioner. Filmplatser för och med unga kommer att genomföras i samarbete med Film i Skåne, nätverket CineSkåne och kommunala aktörer.

Stärkt infrastruktur för visning och arrangörskap av film och rörlig bild

Film i Skåne får 300 000 kronor för att stärka arbetet inom CineSkåne, ett samlat paraply för olika insatser och lokala aktörer i Skåne som arbetar med visning, spridning och publik. I fokus är samarbetet mellan kommun och biograf/annan visningslokal/arrangör. Det övergripande målet är att stärka filmens roll i det lokala kulturlivet, bredda filmutbudet, öka invånarnas tillgång till film oavsett var i Skåne man är bosatt, samt uppmuntra till nya samarbeten och nya visningsformer.

Från 2019 har Film i Skåne återupptagit en tjänst som visning- och spridningskonsulent som arbetar för och med nätverket men också med andra visningsrelaterade frågor. Under 2019 har CineSkåne knutit till sig många aktörer och ser goda möjligheter att utvecklas framöver.

Genom bidraget får Film i Skåne och visningsnätverket ytterligare möjligheter att genomföra kompetensutveckling inom filmförmedling och arrangörskap, utgöra en plattform för regional spridning av film från skånska aktörer, samt förstärka lokala visningssatsningar i ett uppstartsskede.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter