Satsning på talangutveckling och nya möten inom litteratur och serier

Region Skåne stärker utvecklingsarbetet inom området litteratur och serier genom bidrag till Folkets hörna och Malmö universitet.

Nya mötesplatser för utveckling av författarskap i regionen

Folkets hörna får 310 000 kronor för att driva ett projekt som ska stärka talangutvecklingen på litteraturområdet i Skåne.

Projektet består av två delar. ”Arbete pågår” är ett koncept för litteratursamtal där oetablerade författare tillsammans med redan publicerade författare får en möjlighet att låta sina texter möta och få respons av en publik under en pågående skrivprocess. De litterära mötena har hittills ägt rum i Malmö, men från hösten 2019 kommer ”Arbete pågår” att arrangeras i Lund i samverkan med Skissernas Museum.

Den andra delen i Folkets hörnas projekt heter ”Närodlat”. Det handlar om att skapa en mobil litterär scen för texter under arbete som kan resa runt i hela Skåne för att presentera lokala författarskap för en lokal publik. Den delen av projektet genomförs i nära samarbete med folkbiblioteken i de kommuner som besöks.

Folkets hörna kommer inom ramen för projektet även att upprätta en digital mötesplats för utövare där ett pågående samtal kring den litterära skapandeprocessen kan föras.

Plattform för konstnärlig utveckling på serieområdet

Malmö universitet, institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, får 300 000 kronor för att under två år bygga upp ”SerieLab på MaU”. Det ska bli en plattform för samverkan mellan aktörer på den skånska seriescenen.

Tanken är att det ska vara en plattform för möten mellan yrkesverksamma serieskapare, forskare, studenter och externa intressenter för att främja konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och att koppla regionens seriekultur till en internationell kontext.

Inom ramen för projektet SerieLab på MaU kommer 1-2 större samverkansprojekt att äga rum. Det kan handla om ett möte mellan seniorer och serieskapare under temat berättelser från förr, samverkan med de regionala aktörerna på filmområdet eller att ge ett forskningsperspektiv på fanzines och dess utövare som ett uttryck för deltagarkultur.

Dessutom planeras kontinuerliga workshops, seminarier, föreläsningar och annan kompetensutveckling, tidsbegränsade residensanställningar av serieskapare på Malmö universitet och olika publika aktiviteter i Malmö med fler platser i regionen.

Bakgrund

I juni 2018 antog Region Skånes kulturnämnd ”Handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023”. Handlingsplanen tar bland annat upp villkor för konstnärligt skapande för utövare och föreslår mål och insatser för att stärka kompetensen inom området samt att stärka möjligheten för unga och nya utövare att etablera sig i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter