Samarbete ska lyfta fotointresse i Landskrona

Landskrona stadsbibliotek har fått 250 000 kronor för att tillsammans med Landskrona museum utveckla intresset för fotografi och fotokonst i Landskrona genom föredrag och workshops.

Fotofestivalen Landskrona Foto har inspirerat stadsbiblioteket att lyfta fotoböckerna bland den litteratur som sprids till biblioteken genom Kulturrådets distributionsstöd. I ett samarbetsprojekt, med stöd från Region Skåne, ska de tillsammans med bland annat Landskrona museum, Landskrona Foto, Fotoförfattarna, Fotografernas förbund samt lokalt förankrade fotografer, arrangera workshops och föredrag om foto.

Genom att bland annat lyfta unga och kvinnor som föreläsare hoppas de bredda intresset för foto och fotolitteraturen. Individ och Familjeomsorgens tidningsgrupps fotointresserade som består av vuxna med funktionsvariationer bjuds in att medverka i projektet.

Samarbetet började med bidrag för experimentspår

Biblioteket och museet i Landskrona har gemensamt arbetat med att utveckla kreativa workshops för vuxna. Under 2018 fick de bidrag från Region Skånes experiementspår inom biblioteksutveckling. Projektet riktade sig mot en musikintresserad publik genom att lyfta Jacob Vallentin Wahl, som var en instrumentbyggare från Landskrona.

Experimentspåret är ett bidrag på max 35 000 kronor som går att söka hela året och är till för att bibliotek ska kunna utvecklas genom att prova nya verksamheter och samarbeten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter