Nav för popmusik i Helsingborg-Helsingör

Helsingborgs stad ska utveckla ett samarbete med Helsingörs kommun kring popmusik för att tillsammans med fristående aktörer etablera ett centrum för svensk och dansk popmusik.

Helsingborgs stad får 270 000 kronor till projektet ett led i arbetet med ökad genrebredd inom musiken. Målet är att centrat ska verka som ett internationellt nav för popkonserter (med främst danska och svenska grupper) och fungera som en utvecklingsplattform för olika genrer inom musikindustrin och det musikaliska skapandet.

Sedan ett par år tillbaka samarbetar arrangörer i Helsingborg (The Tivoli) och Helsingör (Kulturvaerftet) kring talangtävlingen Popkorn Nordic. Samarbetet lyfts nu upp på kommunal nivå där Helsingborg stad och Helsingörs kommun ska samarbeta med de lokala aktörerna.

Detta centrum ska dels verka som ett internationellt nav för popkonserter med band från främst svensk och dansk sida och dels fungera som en utvecklingsplattform för olika discipliner inom musikindustrin och det musikaliska skapandet. Tonvikten kommer att ligga på att stötta arrangörskap och producentskap av popkonserter och festivaler.

Vid sidan av etablering och konceptutveckling av ett systematiskt internationellt musiksamarbete över Öresund ska ett par större programaktiviteter genomföras under 2020 i form av en festival och en konferens.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter