Läslov blir högläsningslov

Högläsningen spelar huvudrollen i en ny skånsk satsning på läsfrämjande. Med hjälp av konst, film och syskon ska höstens läslov bli ett högläsningslov.

Region Skåne har tillsammans med Moderna Museet Malmö, barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF och biblioteken i Trelleborg och Malmö beviljats 200 000 kronor från Kulturrådet för en satsning på högläsningslov i Skåne.

2016 initierade regeringen insatser som ska göra att höstlovet blir ett läslov, på samma sätt som februarilovet är ett sportlov. För att uppmärksamma läslovet och inspirera till läsning ger Kulturrådet 2017-2020 bidrag till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.

- Det ger Region Skåne en möjlighet att sätta strålkastarljuset på högläsning på hemmaplan och högläsning som lovaktivitet. Det gör vi genom att tillsammans uppmuntra barn och föräldrar att göra läslovet till ett högläsningslov, säger Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Når fler genom film och konst

Tillsammans med BUFF och Moderna Museet Malmö ska biblioteken i Trelleborg och Malmö ta fram lovaktiviteter för höstlovet, som också kallas läslov. Aktiviteterna ska ge familjer möjligheten att möta språket, litteraturen och berättelser på ett annat sätt och på andra platser än de traditionella platserna, som bokhandel och bibliotek. Film kan vara ett sådant sätt att nå fler med berättelser.

- Vi har ofta en tyst eller omedveten kunskap om filmens berättarstruktur. Vår förmåga att berätta och förstå berättelser kommer före språket. Många filmer för små barn utgår från en bilderboksberättelse som redan finns utgiven i bokform, säger Annelien van der Tang-Eliasson.

För den som har ett annat modersmål och vill läsa på svenska för ett barn kan en kort animerad film med samma innehåll vara en början för att lära känna berättelsen både för den vuxne och för barnet.

- Att ”läsa film” tillsammans med syskon och föräldrar väcker lust till samtal för både stora och små. Filmens rörliga bilder kan bjuda in det lilla barnet till andra slag av interaktion med berättelsen. Olika språk och konstformer väcker nyfikenhet och BUFF som har stor erfarenhet av att visa film för små barn har en viktig roll, säger Magnus Engvall, utvecklare film och rörlig bild på Region Skånes kulturförvaltning. 

- Moderna Museet Malmö som träffar många familjer med barn kan spela en betydande roll i det läsfrämjande arbetet, säger Jaana Järretorp, utvecklare bildkonst och form på Region Skånes kulturförvaltning.

Når fler genom syskon

Genom att rikta satsningen till skolbarn med höstlov hoppas man nå även deras föräldrar och yngre syskon. I Skåne finns det nästan 100 000 barn mellan 0 och 5 år och nästan hälften av dessa barn har minst ett syskon.

- Tanken att det finns läsande förebilder i barns omgivning är central i projekt som arbetar läsfrämjande. Inte bara föräldrar utan även äldre syskon kan vara en väg in i den läsande familjen, säger Annelien van der Tang-Eliasson.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter