Intensiv vår för Digitalt först i Skåne

Våren är full av nyheter inom projektet Digitalt först med användaren i fokus i Skåne. En ny referensgrupp och tre spännande utbildningspaket är några av dem.

Digitalt först är en treårig nationell satsning på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal, 2018–2020. De regionala biblioteksverksamheterna är utvecklings- och samordningsnoder i satsningen.

– Digitalt först tar verkligen fart i Skåne nu under våren. Biblioteken arbetar på en mängd olika spännande sätt med att stärka personalens digitala kompetens, säger Lena Arborelius, projektledare Digitalt först i Skåne.

Under de senaste månaderna har hon och kollegan Annelie Krell träffat många av de skånska biblioteken för att prata om digitala frågor, hålla i workshops och coacha personalen inom projektet Digitalt först.

– Det är verkligen roligt att fler och fler bibliotek i Skåne tar ytterligare steg i digitaliseringsprocessen. Vart och ett utifrån sina egna behov och förutsättningar, säger Lena Arborelius.

Startpaket med processledarutbildning

Den 2 maj gick 26 personer från bibliotek i hela Skåne en processledarutbildning i Region Skånes regi. Under kursen fick deltagarna redskap och kunskaper för att sedan själva kunna hålla i processer kring olika digitala frågor med kollegorna på det egna biblioteket.

– Det kan handla om att skapa en större trygghet i personalen kring de digitala frågorna, inventera den tekniska utrustningen eller att tillsammans få syn på behov av kompetensutveckling, säger Lena Arborelius.

Stort intresse från små bibliotek

Intresset för utbildningen var stort, och de 26 platserna gick åt nästan med en gång. Sexton bibliotek deltog med flera representanter vardera, däribland en del bibliotekschefer. Den 17 juni ses gruppen igen för en uppföljning.

– Vi gläder oss extra mycket över att det är många av de mindre biblioteken som vill satsa på personalens digitala kompetens med hjälp av Startpaketet. Det ska bli spännande att höra om processerna de genomfört när vi ses igen den 17 juni, säger Lena Arborelius.

Tre paket för kompetenslyft

Processledarutbildningen är en del av något som kallas Startpaketet. Det är ett av tre paket som Region Skåne erbjuder de skånska folkbiblioteken inom ramen för Digitalt först. Startpaketet har fokus på personalen på biblioteket. Senare i vår lanserar Digitalt först i Skåne även Folkpaketet, som innehåller en innovationsprocess med fokus på användaren. I höst kommer också Ledarpaketet som siktar in sig på bibliotekscheferna.

– Paketen innehåller bland annat utbildningar i olika metoder, till exempel någon form av design thinking och processledning, som man kan ha nytta av i många olika delar av sin biblioteksverksamhet. Vi hoppas att många tar chansen att ta del av våra paket, säger Lena Arborelius.

Ny referensgrupp

En viktig del av Digitalt först i Skåne är en referensgrupp med representanter från de skånska biblioteken. Efter ett år byts en del av medlemmarna ut. När projektets tre år har gått så är tanken att alla skånska kommuner ska ha haft en representant i gruppen.

Referensgruppen 2019 består av representanter från biblioteken i Bromölla, Helsingborg, Höganäs, Höör, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Sjöbo, Tomelilla och Vellinge.

– Nytt för denna referensgrupp är att vi har en representant med nationellt perspektiv, eftersom Biblioteken i Malmö har i uppdrag att driva projektets nationella digitala lärplattform Digiteket, säger Lena Arborelius.

Utgår från bibliotekens behov

Under 2018 arbetade den skånska referensgruppen främst med behovsinventering, vilket gav värdefull information som nu ligger till grund för arbetet under 2019.

– Referensgruppen har varit till stor hjälp för att peka ut riktningen för det fortsatta projektet. Digitalt först i Skåne och utgår från de behov av kompetensutveckling som bibliotekspersonalen själva har och uttrycker, säger Lena Arborelius.

Bjuder in personal från andra bibliotek

Det finns många tillfällen för all skånsk bibliotekspersonal att förkovra sig inom det digitala området under våren. I Region Skånes kalender finns föreläsningar, utbildningsdagar och workshops, som ofta äger rum på de skånska folkbiblioteken. Några exempel på vårens teman för insatser är pedagogisk handledning i referenssamtalet, länkad data och en introduktion till PubMed och 1177.

– En skön blandning av insatser! När man fokuserar på ett område, som nu digitalisering, så får man också syn på behov av kompetensutveckling inom områden som bemötande, pedagogik och handledning. Digitalisering genomsyrar verkligen hela biblioteksverksamheten, säger Lena Arborelius.

De bibliotek som vill arrangera någon form av kompetensutvecklingsinsats, kan söka bidrag från Region Skåne för detta. Ett villkor för regional finansiering är att biblioteket också bjuder in personal från andra skånska bibliotek.

Region Skåne har också särskilda samarbetsavtal för kompetensutveckling inom Digitalt först, i dagsläget med Helsingborg, Lund och Malmö. Dessa bibliotek står för en stor del av insatserna som erbjuds.

Digiteket tar form

En efterlängtad komponent i Digitalt först är den digitala lärplattformen Digiteket, som ska bli en resurs för bibliotekspersonal i Sverige. Den kommer att innehålla lärresurser kopplade till det nationella självskattningstestet inom Digitalt först. Det är en nationell satsning, som drivs av Malmö stadsbibliotek. Digiteket byggs upp under våren, visas på Biblioteksdagarna i Helsingborg och lanseras under hösten.

Fakta

Digitalt först med användaren i fokus är en nationell satsning. Det är ett treårigt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten. Satsningen pågår till och med 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter