Hur kan digitala lösningar utveckla berättandet inom kulturarvsområdet?

BoostHbg ska tillsammans med aktörer från bland annat kulturarvssektorn använda olika digitala lösningar och rörlig bild för att utforska och pröva innovativa sätt att arbeta med berättande.

Region Skåne har under flera år arbetat aktivt för att utforska de möjligheter och utmaningar som den digitala utvecklingen innebär för kultursektorn.

Som ett led i kulturnämndens satsning på digital utveckling under 2020 får BoostHbg 300 000 kronor för att genomföra en lärprocess inom berättande, nya format och publikutveckling.

Berätta på nya sätt

Arbetet ska ske genom kompetensutveckling där aktörer, primärt från kulturarvssektorn, ges möjlighet att tillsammans med kreatörer utforska och pröva hur de innovativt kan arbeta med berättande genom att använda olika former av digitala lösningar och rörlig bild.

Att berätta andra typer av historier, på nya sätt, kan vara ett sätt för sektorn att nya målgrupper. För att kunna göra detta behöver de kompetensutveckla sig och få möjlighet att testa olika lösningar och verktyg. Att få fördjupa sig inom olika typer av berättande med digitala verktyg. Men också att bli bättre beställare av material från kreatörer.

Om BoostHbg

BoostHbg är ett regionalt resurscenter och katalysator som stöttar innovation inom film och digitala medier i Skåne. De uppmuntrar och finansierar utvecklingen av nya format, olika sätt att producera och distribuera historier och sätt att nå sin publik. BoostHbg har verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter