Hela Skåne behövs – bidrag till kommunsamverkan

Konst vid Skåneleden och möjlighet att presentera lokal historia med hjälp av VR-teknik. Det är innehållet i två nya projekt som fått bidrag av kulturnämnden för kommunsamverkan.

Ytterligare två projekt har beviljats bidrag för kommunsamverkan. Kristianstads kommun får 500 000 kronor för att i samarbete med Kävlinge och Ängelholms kommun skapa konst vid Skåneleden. Svedala kommun får 300 000 kronor för att tillsammans med Lomma kommun kunna presentera lokalhistoria med hjälp av Virtual Reality.

Bidragen ligger väl i linje med det utvecklingsområde om att "hela Skåne behövs" som lyfts fram i verksamhetsplan och budget för 2020 och som handlar om att samverka med kommunerna för att skapa en hållbar och dynamisk kulturpolitik i hela regionen.

Bidrag till kommunsamverkansprojekt inom kulturområdet utlystes under sommaren 2019. Med bidraget vill Region Skåne stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska få möjlighet att ta del av och delta i Skånes konst- och kulturliv. Bidraget ska verka för ett närmare samarbete mellan såväl kommunerna som mellan kommuner och Region Skåne och det professionella kulturlivet.

Utlysningen skapade ett stort engagemang i kommunerna. Totalt är det nu elva projekt som får bidrag och det är 29 skånska kommuner som är involverade vilket ger en god geografisk spridning i hela regionen.

Skåneleden Konst – In Motion

Kristianstads kommun har beviljats 500 000 kronor för projektet Skåneleden Konst – In Motion. Syftet med projektet är att skapa tre nya konstproduktioner längs Skåneleden i tre skånska kommuner, Kristianstad, Kävlinge och Ängelholm.

Det är en fristående fortsättning på ett tidigare projekt som handlar om att skapa en av världens längsta konstutställningar med 33 platsspecifika konstprojekt i naturen längs med Skåneleden.

Projektet vill bidra till att stärka samtidskonstens närvaro på landsbygden och inom projektets ram planeras särskilda programaktiviteter riktade mot barn och unga.

KulturaRV – lokalhistoria för alla med hjälp av Virtual Reality

Svedala kommun har beviljats 300 000 kronor för att tillsammans med Lomma kommun genomföra projektet KulturaRV – lokalhistoria för alla med hjälp av Virtual Reality. Genom att använda VR-teknik vill projektet visa och tillgängliggöra intressanta platser och miljöer där historiska händelser ägt rum för såväl invånare som besökare.

Syftet är att öka intresset för och kunskapen om det lokala kulturarvet hos personer som sällan eller aldrig besöker traditionella museer eller andra kulturinstitutioner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter