• ”Titta boken!” var ett Bokstartsprojekt på Bjuvs bibliotek som ville inspirera föräldrar att läsa för sina barn, 0-2 år.

Fler kommuner ska utveckla Bokstart i Skåne 2020

Region Skåne har fått 1 miljon kronor från Kulturrådet för att fortsätta utveckla Bokstart i Skåne, en satsning som ska stimulera språkutveckling hos små barn (0-3 år).

2020 är tredje året som Region Skåne, genom Kulturförvaltningen och kunskapscentrum för barnhälsovård, arbetar med Bokstart tillsammans med kommunerna. Från och med 2020 deltar 21 av 33 kommuner i någon form av bokstartsprojekt. Bokstart har utvecklats inom tre fokusområden: bokstart på bibliotek, bokstart och barnhälsovården (BHV) samt bokstart på förskolan. Under 2020 kommer ett fjärde område att utvecklas, som kallas bokstart på nya arenor, vilket innebär samarbete inom museer och film.

Forskningscirkel – en metod för utveckling

Hittills har sju kommuner deltagit med bibliotekarier i en forskningscirkel som Malmö universitet håller i. Dessa är Åstorp, Sjöbo, Landskrona, Höganäs, Malmö, Bjuv och Lomma. Under nästa år kommer bibliotekarier från Kävlinge, Ystad och Svedala studera i en forskningscirkel.

En forskningscirkel är en metod och mötesplats för kunskapsbildning och professionell utveckling och genom det ett redskap för förändring och utveckling av verksamheten. Deltagarna studerar sin egen verksamhet. Arbetet ska resultera i en artikel som publiceras tillsammans med tidigare artiklar i en digital rapport på Region Skånes webb.

Artiklarna som skrivs fram i forskningscirkeln används sedan som underlag för andra kommuner som vill prova olika arbetssätt i sin egen verksamhet. Under 2020 kommer Lund, Hörby, Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Örkelljunga arbeta med bokstartsprojekt utifrån metoden.

Bokstart på nya arenor

Fyra skånska museer kommer att medverka inom Bokstart under 2020. Det är Wanås Konst, Landskrona museum, Trelleborgs museum och Moderna Museet Malmö som ska utforska hur de skulle kunna arbeta på ett språkfrämjande sätt mot målgruppen barn 0-3 år och vuxna i deras närhet.

Även barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF kommer att titta på hur de skulle kunna stimulera samtal mellan föräldrar och barn efter de har sett film tillsammans.

Bokstart Skåne fokuserar på Barnkonventionen 2020

Barnkonventionen blir lag i Sverige från 2020. Att satsa på små barns språkutveckling genom Bokstart är ett sätt att införliva Barnkonventionen hos verksamheter som möter små barn, exempelvis på bibliotek, barnavårdscentraler och förskola.

Att äga ett språk är en förutsättning för att kunna efterleva de fyra grundprinciperna i barnkonventionen (artiklarna 2, 3, 6 och 12) som bland annat säger att alla barn ska få komma till tals, få utvecklas, kunna bilda sig och uttrycka sina åsikter.

Om Bokstart

Bokstart är en bred nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter