Bidrag till utveckling av biblioteken i Skåne

Sju utvecklingsprojekt på skånska folkbibliotek får dela på 1,2 miljoner kronor när Region Skåne satsar på biblioteksområdet.

Alla ska ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser. Folkbiblioteken i Skåne har stor geografisk spridning och är öppna och kostnadsfria för alla. Projektverksamhet som drivs av de skånska folkbiblioteken når en stor mängd människor. Det lärande och den utveckling som sker under ett biblioteksprojekt i en kommun har också potential att spridas till samtliga 33 kommuner med hjälp av Region Skånes kulturförvaltning.

Flera av projekten som får bidrag har barn och unga som målgrupp. Flera av dem vill även förstärka relationen med sin kommuninvånare genom att arbeta med delaktighet och samverkan med närsamhället, som till exempel föreningslivet i kommunen. Stärkta relationer innebär också ökat användande och ökad tillgång.

Beviljade projekt

Höörs bibliotek får 250 000 kronor för att förankra arbetet med att förändra biblioteksrummet och verksamheten för målgruppen 9-13 år hos alla som arbetar på biblioteket.

Klippans bibliotek får 135 000 kronor för att omvandla biblioteksrummet till en mötesplats som är bättre anpassad till invånarnas behov och förväntningar.

Landskrona stadsbibliotek får 250 000 kronor till ett projekt som genom föredrag och workshops om fotoböcker ska bredda intresset för foto och fotolitteraturen i kommunen. Projektet innebär ett samarbete mellan stadens institutioner, föreningsliv och fotografer.

Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor för att tillsammans med personal från Rosengårdsbiblioteket och en journalist och författare från Syrien genomföra kompetensutveckling i vardagsarabiska för biblioteksanställda.

Skurups kommun får 75 000 kronor till ett projekt som ska öka läsandet, läslusten och läskunnigheten hos barn i kommunen.

Svedala bibliotek får 200 000 kronor för ett projekt där publika arrangemang planeras, marknadsförs, utvärderas och genomförs av ungdomar för att utöka ungdomars möjlighet till inflytande över kommunens kulturutbud.

Svedala bibliotek får 250 000 kronor för att under 2020 utveckla ett nytt sätt att arbeta för att skapa en mer flexibel biblioteksverksamhet för att nå ut till nya grupper på nya platser.

Bakgrund

Kulturnämnden har avsatt medel som bibliotek, eller bibliotek med samarbetspartners har kunnat söka för utvecklingsarbete. Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne. Region Skåne stödjer utvecklingsarbete vid folkbiblioteken i Skåne som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter