Trans Europe Halles i Lund leder stort EU-projekt

EU-kommissionen har beviljat medel till ett EU-projekt som leds av kulturorganisation Trans Europe Halles i Lund. Region Skåne är en av 8 parter i konsortiet för projektet.

Kulturorganisationen Trans Europe Halles i Lund, ska leda det stora europeiska projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som startar hösten 2018. Lund är huvudort för projektet i vilket 37 organisationer från 21 länder medverkar. Region Skåne är en av 8 organisationer i konsortiet för projektet.

- Vi är angelägna om att tillsammans med kreativa krafter från hela Europa driva arbetet med lokal och regional utveckling med konst, kultur och kreativa näringar som motor, säger Gitte Wille, kulturchef Region Skåne. Det är nödvändigt att det kan göras i samverkan över både geografiska gränser och mellan aktörer på olika nivåer i samhället. Tack vare detta projekt har vi en unik möjlighet att fokusera extra på detta.

Det är ett projekt som ska inspirera hela Europa och uppgiften är att med hjälp av metoder från det kulturella och kreativa området hitta lösningar och policyer som förbättrar samhället. EU satsar cirka 15 miljoner kronor i projektet.

Cultural and Creative Spaces and Cities

Dagens utmaningar i form av minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är ofta svåra att möta för enskilda aktörer. I projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) kommer deltagarna att undersöka hur samarbetet mellan kulturorganisationer, medborgare, kulturell och kreativ sektor samt offentlig sektor kan utvecklas för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar. CCSC kommer att pågå under drygt två år och stöttas av EU med cirka 15 miljoner kronor. I projektet medverkar 37 organisationer från 21 länder.

- Vi är stolta och glada att vi får leda CCSC från Lund, säger Mieke Renders, vd på Trans Europe Halles. Vi är starkt övertygade om samhällets kraft att bygga broar mellan olika intressenter för att skapa nya samarbeten som kan lösa lokala utmaningar. I projektet letar vi efter sätt att stötta människor att engagera sig i de möjligheter som finns.

Region Skåne en av åtta parter

I konsortiet ingår förutom Trans Europe Halles även European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Detta ger en ovanlig och gränsöverskridande mix av partners som kommer att kunna ge många olika perspektiv.

Sju organisationer ansvarar för var sitt Urban Lab där de samarbetar med ett trettiotal "handshake partners" från hela Europa. Arbetet kommer att organiseras i stadslabb – "Urban Labs". I stadslabben samlas lokala myndigheter, kultursektor, kreativa industrier och mötesplatser för att undersöka komplexa urbana utmaningar och utveckla innovativa lösningar som sedan kan spridas över Europa. Ett av stadslabben är "Changemakers and Smart Cities". Denna grupp leds av Lunds kommun som kommer att arbeta tillsammans med Mejeriet, Giffoni Innovation Hub och byn Giffoni i Italien och städerna Kiruna och Århus.

Ett annat leds av Region Skåne och går under rubriken "Boosting a region through city cooperation". Danska Region Midt-Jylland och italienska Region Emilia-Romagna är med som partners.

En bidragande orsak till att projektet beviljats EU-medel är Trans Europe Halles tidigare arbete i framförallt två projekt – Creative Business Models och Creative Lenses - om affärsmodeller inom kulturella näringar.

Projektet presenterades den 8 oktober - 11 oktober i Bryssel på European Week of Regions and Cities.

European Week of Regions and Cities

Om Trans Europe Halles

Sedan 2015 har Trans Europe Halles, med stöd från Region Skåne, bedrivit en verksamhet med kompetensutveckling, projektutveckling och internationellt kontaktarbete. Verksamheten har också omfattat projektansökningar för i första hand kulturverksamheter med regionalt verksamhets- och/eller projektbidrag. Flera ansökningar om EU-projekt med skånska aktörer har tagits fram.

Trans Europe Halles

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter