Teater 23 i framkant med syntolkad teater på turné

Sedan 2017 har Teater 23 utarbetat och utvecklat en förinspelad syntolkningsmetod likt den som används på film och tv. Metoden är anpassad för teater på turné.

Teater 23 erbjuder en lösning för syntolkning med förinspelat ljud som gör att teaterns föreställningar är syntolkade vid varje speltillfälle, oavsett om teatergruppen spelar hemma eller ute på turné.

- Det innebär att den som har nedsatt syn, kan med hjälp av en syntolkning följa Teater 23s föreställningar på ett levande sätt, säger Mario Castro Sepulveda, kommunikatör och turnéhandläggare på Teater 23.

Rent praktiskt går det till så här. När besökaren kommer till spelplatsen anmäler personen sitt behov av syntolkning. Teater 23 lånar då ut en mottagarenhet och hörlurar som är trådlöst kopplade till föreställningsteknikerns dator. Under tiden som publikinsläppet pågår får personen med synnedsättning följa en beskrivning av scenrummet och karaktärerna, vilken också finns att lyssna på i förväg på teaterns hemsida under respektive föreställningssida. När sedan föreställningen börjar övergår den inledande beskrivningen till själva syntolkningen som föreställningsteknikern "stegar" fram. På så sätt följer syntolkningen föreställningens handling och skede på ett levande och dynamiskt sätt.

- Under 2019 kommer samtliga våra produktioner att vara syntolkade. Vår senaste produktion Väsen är inte helt färdig, men vi kommer att ha den klar inom kort, berättar Teater 23s syntolk Narjes Al-Ansari som jobbar med den aktuella produktionen.

Som besökare behöver man inte förboka sitt önskemål om syntolkning, utan det går bra att komma till den aktuella föreställningen och beställa på plats.

Arbetet fortsätter

Under 2019 fortsätter Teater 23 att turnera med syntolkade föreställningar och man kommer att lägger till två nya produktioner som får varsin syntolkning. Med stöd från Region Skåne kommer man också ta fram ett material för att sprida information och förmedla kunskap om sitt sätt att arbeta med syntolkning till andra scenkonstaktörer och intressenter.

Region Skånes kulturpalett 2018

Teater 23 i Malmö fick nyligen ta emot Region Skånes kulturpalett 2018 för sitt arbete med teater för, med och om barn och unga i Skåne. Ett pris de fick också för att de jobbar kontinuerligt med att göra teaterns föreställningar tillgängliga så att fler kan ta del av dem. Teater 23 har utvecklat syntolkningsmetoden med bidrag från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter