Se film om Teater 23:s sätt att arbeta med teater för och med barn och unga.

Teater 23 får Region Skånes kulturpalett 2018

Teater 23 hyllas för sitt arbete med nyskrivna pjäser och musik för barn och unga i vilka gruppen utgår från barnets vardag och speglar den mångfald som finns i samhället.

Region Skånes kulturpalett är ett pris som delas ut till en verksamhet som med framgång utvecklat kultur för, av och med barn och unga. I år går priset till Teater 23. Priset är på 100 000 kronor. 

Kulturnämndens motivering

Årets mottagare av Region Skånes kulturpalett skapar, finstämt och finurligt, mångfacetterade berättelser och magiska världar för barn och unga. 

Med mod, lyhördhet och respekt engagerar gruppen barn och unga i hela Skåne, oavsett deras individuella förutsättningar, med nyskriven dramatik och musik på hög konstnärlig nivå.

Region Skånes kulturpalett 2018 går till Teater 23 en förkämpe för alla barns rätt till stora teaterupplevelser och stunder av förundran.

Teater 23 - en av Sveriges äldsta fria teatergrupper

Teater 23 är en av Sveriges äldsta fria teatergrupper och firar 60-årsjubileum i år. Sedan 2008 fokuserar de enbart på teater för barn och unga.

- Det betyder jättemycket för oss att få Kulturpaletten. Att få ett så stort tack från Region Skåne känns otroligt värdefullt eftersom vi jobbar så aktivt med att få ut barnkulturen till alla kommuner i Skåne, säger Mario Castro Sepulveda som är verksamhetens kommunikatör och turnéläggare.

På Teater 23 arbetar man målmedvetet med barns och ungas inflytande i verksamheten. Det märks inte bara på att publiken består av barn och unga, utan på att de ofta också bjuds in att vara med och forma själva föreställningarna som sätts upp. Ett sådant exempel är föreställningen "Väsen" som riktar sig till förskolebarn. I arbetet med att utveckla historien – och inte minst det utomjordiska märkliga väsen som föreställningen kretsar kring – så fick den tänkta målgruppen hjälpa till.

- Vi var på Lindängehus förskola i Malmö och träffade en grupp fyraåringar, berättar Mario Castro Sepulveda. Vi tog med oss en berättelse i form av en saga och olika roliga material som barnen fick känna på. På det sättet fick de vara med och ta fram de olika beståndsdelarna i föreställningen.

Ett annat exempel är föreställningen "Förslag till framtiden" som sattes upp år 2016.

- Inför den föreställningen intervjuade vi 200 barn om hur världen kommer se ut om 50 år, de vill säga år 2066. Deras fantasier, utopier och dystopier blev sedan ett manus till en dockteaterföreställning i kartong.
Just nu spelas föreställningen "Pudlar och pommes" som baseras på Pija Lindenbaums bilderbok med samma namn. Den tar upp frågor om migration och flyktingar ur ett barnperspektiv.

- Vår pjäs handlar om två hundar som tyvärr måste fly sitt hem för att vattnet börjar ta slut och för att det börjar regna stenar från himlen. De sätter sig i en liten båt och tar sig över det stormiga havet tills de kommer till en ny plats där våra flyende hundar tas emot både med öppna armar och pommes frites men också av skepsis och misstänksamhet, säger Mario Castro Sepulveda.

Föreställningarna sätts upp i Teater 23:s lokaler på Djäknegatan i Malmö, men ensemblen turnerar också runt i Skåne och resten av Sverige.

- Vi tror att man ska bjuda på extra allt. Vi har med avancerade scenbyggen som trots sin storlek ska gå att bygga relativt snabbt. Vi tar med allt – teknik, ljus, ljud och sittplatser så att även spelplatser som inte är anpassade till kultur och teater ska förvandlas till en renodlad teaterscen.

Att föreställningarna är tillgängliga för alla är viktigt. Därför är teaterns foajé och salong tillgänglighetsanpassad. Dessutom har man satsat på ett avancerat system för syntolkning som gör att även publik med en synnedsättning kan följa med i varje föreställning.

Teater 23 på Lindängen

För att ytterligare nå ut till fler har Teater 23 dessutom sedan några år satsat på verksamhet på en ny plats, i stadsdelen Lindängen i Malmö.

- Vi nådde väldigt många barn redan, men eftersom vår lokal ligger i centrum av Malmö så förstod vi att det finns familjer som tycker det är både tidskrävande och dyrt att ta sig till oss. Därför ville vi ta oss ut till medborgarna, berättar Mario Castro Sepulveda.

- Vi valde att satsa på Lindängen och har ett samarbete med olika verksamheter där. Vi tar helt enkelt med oss vår turnéanpassade föreställning dit och så får de boende i området se den gratis samtidigt som vi bjuder på fika.

Tack vare Region Skånes Ung Kraft-bidrag har Teater 23 kunnat anställa en ung projektledare från Lindängen som jobbar både i verksamheten på Djäknegatan och med projekt och föreställningar på Lindängen.

Teater 23 består av 13 medlemmar och tre anställda. På bilden från vänster: Björn Löfgren, Désirée Holmberg, Gunilla Andersson, Mario Castro Sepulveda, Iben West, Helena Cedrins. Sittande: Ernst. Foto: Michael Fredman
Teater 23 består av 13 medlemmar och tre anställda. På bilden från vänster: Björn Löfgren, Désirée Holmberg, Gunilla Andersson, Mario Castro Sepulveda, Iben West, Helena Cedrins. Foto: Michael Fredman

Teater 23 - ett konstnärligt arbetskooperativ

Teater 23 skiljer sig från andra ensembler genom att vara ett konstnärligt arbetskooperativ, fortsätter han.

- Det innebär att vi har ingen enskild person som är teaterchef eller konstnärlig ledare eller vd. Det gör att alla konstnärliga beslut går via medlemmarna, och det blir en väldigt förankrad uppsättningsidé bland vår personal.

Det märks även nu när verksamheten tar emot Kulturpaletten.

- Eftersom vi är en medlemsorganisation så måste alla medlemmar få vara med och tycka och tänka kring vad vi ska göra med prispengarna. Men jag är säker på att de kommer gå in i vår verksamhet för att hitta på nya spännande sätt att sprida barnkultur och barnteatern i Skåne och hela Sverige, avslutar Mario Castro Sepulveda.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter