Tårtkalas på bibliotek efter glatt besked

Tretton skånska kommuner får sammanlagt drygt tretton miljoner till folkbiblioteken från den nationella satsningen Stärkta bibliotek. I Höör firades det med tårta på biblioteket när beskedet kom.

– Vi är så otroligt glada, säger Ingrid Billing-Hansson, bibliotekarie på Höörs bibliotek, efter beskedet att Höörs kommun har tilldelats två miljoner kronor i stöd från den nationella satsningen Stärkta bibliotek.

Höörs kommun får 2 000 000 kronor i stöd från Kulturrådet inom ramen för den nationella satsningen Stärkta bibliotek. Pengarna ska bland annat gå till en ny biblioteksbuss.

– Vår tanke är att använda den för att möta barn och ungdomar som normalt inte brukar besöka oss på fritiden, på platser utanför biblioteket, men också för besök på förskolor, skolor, fritidshem och bostadsområden i hela kommunen. Allt för att öka tillgängligheten för barnen som är de som drabbas hårdast när avstånden mellan biblioteken ökar, säger Ingrid Billing-Hansson.

Rejäl skjuts för utveckling

Intresset för Stärkta bibliotek var stort i den första ansökningsomgången. 240 ansökningar från 198 av Sveriges kommuner har kommit in, och fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor. Alla de tretton skånska kommuner som sökte stöd har blivit tilldelade medel.

– Satsningen "Stärkta bibliotek" ger hela folkbibliotekssektorn en rejäl skjuts i sitt samlade utvecklingsarbete för att nå och finnas till för fler. Nu gäller det att använda medlen långsiktigt klokt och framför allt att bevaka så att inte kommunerna, eller regionen för den delen, sänker anslagen till biblioteken motsvarande. Biblioteken behöver ökade resurser i sitt omställningsarbete, säger Maria Tsakiris, chef för Region Skånes regionala biblioteksverksamhet.

Det mobila biblioteket

Olika former av uppsökande arbete präglar flera av de planerade insatser som har fått stöd i Skåne. Höganäs bibliotek ska arbeta med digitala förstärkningar mot olika målgrupper, med hjälp av digitala boxar inspirerade av Libraries without borders mobila lösning Ideas box. Helsingborg satsar också brett på digital inkludering, bland annat med en mobil IT-verkstad.

– Biblioteket behöver möta människor där de vistas i sin vardag. Detta kan handla om helt andra platser än bara de där staden idag har fysiska bibliotek, säger Catharina Isberg, chef för Helsingborgs bibliotek.

Tillgänglighet och inkludering

Ökad tillgänglighet till biblioteket för personer med funktionsnedsättning, men också ett mer allmänt arbete för inkludering är ytterligare ett tema i de skånska insatserna. I Trelleborg går stödet från stärkta bibliotek exempelvis till en hörslinga och till HBTQ-certifiering av biblioteket. Malmö får över två miljoner för satsningen Bibliotek utan hinder. Satsningen innebär ett omfattande arbete med både social och fysisk tillgänglighet för hela biblioteksverksamheten i staden.

I Staffanstorp går bidraget på 300 000 kronor till att skapa ett sagorum samt rum i rummet på barnavdelningen.

– Biblioteket måste kunna tillgodose behoven hos barn med olika kognitiva förmågor och ett avgränsat sagorum är därför av stor vikt, säger bibliotekarien Evelina Breslin på Staffanstorps bibliotek.

Ny chans att söka i höst

Nästa ansökningsperiod för Stärkta bibliotek startar den 14 augusti och pågår till och med den 11 september 2018.

Under hösten förbereder också Region Skåne en riktad stödinsats till skånska bibliotek under 2019 och 2020 för att underlätta den behovsinventering och omvärldsanalys som ligger till grund för utvecklingsarbete på bibliotek. Denna insats ska också se till att hela Skåne tar del av satsningen Stärkta bibliotek.

– Vi hoppas att de 20 skånska kommuner som ännu inte har sökt utifrån sina lokala eller gemensamma behov ser denna satsning som en möjlighet att förverkliga de mål som finns inom respektive biblioteksverksamhet, säger Maria Tsakiris, chef för Region Skånes regionala biblioteksverksamhet.

Fakta Stärkta bibliotek

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter