Skåne får nytt center för filmupplevelser

Ystad Studios Visitor Center är landets första upplevelseverksamhet i anslutning till en professionell filminspelningsstudio. Ystads kommun och Film i Skåne står bakom satsningen.

Från den 17 mars har Skåne ett nytt spännande filmupplevelsecenter. I Ystad öppnar då Ystad Studios Visitor Center – landets första upplevelseverksamhet i anslutning till en professionell filminspelningsstudio.

För alla åldrar

Verksamheten med sina nyinredda lokaler, filmmiljöer och scenografier riktar sig såväl till barn och unga som filmintresserade i olika åldrar. Satsningen på barn och unga innebär till exempel att skolelever i Skåne får möjlighet att skapa, reflektera kring och visa sina egna rörliga bilder under handledning av professionella filmpedagoger. För besökare i alla åldrar erbjuder centret guidade visningar, föreläsningar och workshops.

I filmupplevelsecentret finns olika miljöer från flera av de produktioner som har spelats in i Ystad Studios under åren. Som besökare kan man till exempel stiga in i Kurt Wallanders lägenhet och polisstationen i BBC:s Wallanderproduktioner, liksom i Cirkus Imagos manege och Vintergatans rymdskepp.

Här får besökaren en inblick i filmskapande och kan själv få prova på att göra film med professionell teknik både framför och bakom kameran. Här ges möjlighet att upptäcka eller känna igen sig i scenografier från skånska film- och teveproduktioner som spelats in på Ystad Studios, men också att som besökare själv filma i miljöerna och pröva olika bakgrunder och ljussättningar.

Skånska produktioner återanvänds

Ystad Studios Visitor Center har sitt ursprung i Ystad Studios Film Camp, Film i Skånes pedagogiska studio med fokus på lärande inom rörlig bild och eget (film)skapande, och Ystads kommuns Cineteket, besökscentret som sedan 2006 lockat tusentals besökare att följa i Kurt Wallanders spår även bakom kulisserna. Med tiden har scenografier från en rad skånska filmer och tv-program tillförts verksamheterna och utgör nu kärnan i Ystad Studios Visitor Center.

I Ystad Studios har inte mindre än ett 60-tal filmer för tv och ett 20-tal långfilmer för biograf spelats in sedan 2000-talets början, bland annat Svinalängorna, Den bästa av mödrar och tv-serierna om Kurt Wallander (både den svenska och den brittiska) och Bron. Filmer som setts av miljontals tittare över hela världen och satt Skåne på filmkartan, och vars scenografier samlats här genom åren.

Bakgrund

Satsningen på Ystads Studios Visitor Center följer Region Skånes handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia.

Film i Skåne arbetar utifrån två uppdrag:

  • Främjande av filmkulturell verksamhet; i huvudsak finansierat av Region Skånes kulturnämnd.
  • Tillväxt i Skåne genom filmproduktion; i huvudsak finansierat genom uppdragsavtal med Film i Skånes ägare Business Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter