Satsning på barn och unga på Kivik Art Centre

En ny pedagogisk verksamhet för barn och unga som både knyter an till arkitektur och skulptur och till stadsbyggnad och natur ska utvecklas i ett pilotprojekt i Skåne.

Kivik Art Centre får 300 000 kronor från Region Skåne för pilotprojektet Bygga Konst/Land Arc Kids. Genom projektet kommer de att utforma en verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-18 år inom Kivik Art Centre och med inriktningen arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggnad.

Projektet beskrivs som ett Minecraft i verkligheten. Barn- och unga kommer i teori och praktik få lära sig om bland annat murande, spikande och byggande. För de unga kommer det finnas möjlighet att gå kurser i flera nivåer och i olika åldersgrupper.

Pilotprojektet lyfter hantverk - en form av lärande och tyst kunskap - som emellanåt förbises i dagens digitalt orienterade skola och samhälle. Start för pilotprojektet blir under 2018 och det pågår fram till slutet av 2019 på Kivik Art Centre, Bergdala Gård. Ett samarbete kring projektet är på väg att etableras med Kulturpedagogiska Enheten i Simrishamns kommun.

Inriktning på arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggande

Projektet ska skapa ett ökat intresse och förståelse för hur arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggande förhåller sig till varandra och hur gestaltningen av den offentliga miljön påverkar oss människor. Inom projektet ska man även skapa en förståelse för platsens formspråk, genom kunskap och övning i form och gestaltning i ett gränssnitt mellan konst, arkitektur och landskap.

Namnet – Bygga Konst/Land Arc Kids – anspelar dels på själva verksamheten, dels på kopplingen till det kommande residensprogrammet för unga konstnärer och arkitekter – Land Arc – som planeras på Kivik Art Centre under de närmsta åren. De två verksamheterna är i framtiden tänkta att befrukta varandra.

Fakta

En kreativ mötesplats för människor som är intresserade av kombinationen arkitektur, konst och natur. Platsen är Bergdala vid Lilla Stenshuvud, strax söder om Kivik.

Stiftelsen Kivik Art Centre bildades 2006 med målet att skapa ett konst- och kulturcentrum på Österlen. Första utställningen, Kivik Start, visades sommaren 2007 med verk av Snøhetta i samarbete med fotografen Tom Sandberg. Sommaren 2018 invigs "Nine Towers for Jene" av amerikanske minimalisten Sol LeWitt, det enda utomhusverk av LeWitt som idag finns i norra Europa.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter