Region Skåne stärker världsmusiken runt om i Skåne

Region Skåne stärker arrangörer och turnésamarbeten inom världsmusik för att erbjuda ett mer varierat musikutbud runt om i Skåne.

Föreningen för Mixkultur (Mix Musik) får 400 000 kronor från Region Skåne för projektet Världens musik i Skåne – etapp 2. Mix Musik är sedan 20 år en arena för folk- och världsmusik. I konsertprogrammet ingår såväl lokala, nationella som internationella artister.

Genom projektet vill Mix Musik skapa ett nätverk av arrangörer i Skåne och utveckla ett turnésamarbete inom världsmusik. Tillsammans med föreningar i Folkets Hus och Parker samt andra arrangörer ska Mix Musik under etapp 2 av projektet fördjupa samarbetet och arrangera fler konserter som bidrar till ett varierat musikutbud på mindre orter i Skåne.

Mix Musik, är en Malmöbaserad förening som i tjugo år har arrangerat konserter inom genren folk- och världsmusik. Det finns oändliga musikaliska rikedomar i världen och föreningen vill lyfta fram den musik som har svårt att tränga igenom mediebruset. I konsertprogrammet ingår såväl lokala, nationella som internationella artister.

Genom Mix Musiks kunnande, nätverk och arbete kan också ovana arrangörer utveckla sin verksamhet.

Inledning hösten 2017

Under projektets inledande etapp hösten 2017 etablerades ett samarbete mellan Mix Musik, Folkets Hus och Parker och fyra medlemsföreningar: Värestorp Folket Hus, Båstad Folkets Hus, Höörs Folkets samt Lomma Folkets hus. En arrangörsutbildning för de fyra deltagande föreningarna genomfördes och den gemensamma turnéslingan planerades. Under februari–september 2018 genomförs konserterna runtom i Skåne.

Fördjupning hösten 2018

Under projektets andra etapp som inleds i oktober 2018 kommer samarbetet fördjupas, nätverket etableras och utökas till fler arrangörer. Projektet har som mål att arrangera tre gemensamma konserter per år inom nätverket, att ge fler arbetstillfällen till musiker, att lära ovana arrangörer ta emot en musikakt, att utöka nätverket med ytterligare fyra arrangörer, att Mix Musik blir en nod för världsmusik i Skåne och att bidra till en levande landsbygd genom kvalitativa musikarrangemang.

Om Mix Musik

Föreningen Mix Musik som startade i Malmö 1995 är idag en arena för folk- och världsmusik. I Mix Musiks konsertprogram ingår såväl lokala, nationella som internationella artister samt en och annan världsstjärna.
Föreningen vill visa på den stora kraft som finns i att träffas över gränser, att dela upplevelser genom musiken. Mix Musik fick pris som "Årets Arrangör" på Folk- och Världsmusikgalan 2016.

Sedan 2008 arrangerar Mix Musik konserter på olika ställen i Malmö, som Inkonst, KB, Babel, Palladium och Moriskan. 2015 inleddes ett samarbete med Victoriateatern.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter