Region Skåne stärker talanger och lågbudgetlångfilm

Genom förstärkningen med 1 miljon kronor till Film i Skåne ökar möjligheterna för bland annat talanger inom lågbudgetlångfilm att fortsätta och verka i Skåne.

Region Skåne stärker Film i Skåne för att skapa gynnsamma förutsättningar i Skåne för att attrahera och behålla talanger i form av långfilmsdebutanter med produktioner i lågbudgetlångfilm.

Film i Skåne är en framgångsrik aktör när det gäller talangutveckling och samproducerar några av de mest intressanta och talangfulla projekt som görs i Sverige. Men Film i Skåne får regelbundet tacka nej till erbjudande om att samproducera och förlägga film- och teveproduktioner i Skåne, på grund av brist på samproduktionsmedel.

Genom satsningen från Region Skåne sker en förstärkning av infrastruktur för film och rörlig bild när det gäller talangutveckling och samproduktion av film.

Bakgrund

Kulturnämnden beviljade under 2017 medel för talangprogrammet Producing People som är en satsning på att utveckla nya producenter. Nästa steg för dessa producenter är stödet till produktionsmedel för lågbudgetlångfilm. Genom den kan talanger som nu är under utveckling fortsätta att vara kvar och verka i Skåne. Bidraget från Region Skåne blir också en matchning mot Svenska Filminstitutets satsning Moving Sweden som nu helt och hållet riktas in på lågbudgetlångfilm.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter