Region Skåne stärker spelpedagogik

Föreningen Game Habitat får 500 000 kronor från Region Skåne för att kartlägga spelområdet med fokus på barn och unga samt att öka kunskapen om digitala spel hos målgruppen.

Sedan 2016 har Region Skåne gett stöd till utvecklingen av Game Habitat som organiserar spelbranschens aktörer i Skåne men också verkar för att öka kunskapen om digitala spel i samhället. Flera undersökningar visar att digitala spel utgör en stor del av barn och ungas vardag. Att lära sig avkoda, tolka, förstå, uttrycka sig och själv skapa rörlig bild som spel är en del av den samlade medie- och informationskunnigheten och en fråga om demokrati på liknande sätt som att kunna läsa och skriva.

Region Skåne stärker därför föreningen Game Habitat med 500 000 kronor för att föreningen tillsammans med Film I Skåne, Spelens hus och Sverok ska vidga och förstärka en satsning på ökad spelpedagogik för barn och unga. Det innebär att Game Habitat ska inventera och kartlägga spelområdet och parallellt engagera en person med spelpedagogisk kompetens som kan fortsätta ta fram spelpedagogiska verktyg och göra fortbildningar. På så sätt kan en hållbar struktur utvecklas, en struktur för ökad spelkunnighet med kreativa verktyg som riktar sig till pedagoger i skola, samt till fritid och kultursektorn. Satsningen är också planerad som riktade aktiviteter direkt till barn och unga där de befinner sig i spelföreningar, på bibliotek eller andra platser i hela Skåne.

Genom satsningen vill Region Skåne också bidra till att öka kunskap om spel som kultur och konstform något som efterfrågas bland annat hos många aktörer inom fritids- och kultursektorn som vill öka sitt utbud av spel eller integrera digitala spel i sin utställningsverksamhet till exempel bibliotek, museer och studieförbund.

Genom satsning finns förutsättningar till ökad samverkan mellan olika aktörer i Skåne såväl inom spelkulturen som spelbranschen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter