Region Skåne stärker samverkan mellan film- och spelbranschen

Region Skåne stödjer BoostHbg i Helsingborg med 300 000 kronor som i samverkan med andra aktörer ska utveckla en branschöverskridande plattform mellan film- och spelbranschen.

Crafting Worlds är ett projekt som genom att arbeta med storyworlds ska utveckla en branschöverskridande plattform mellan aktörer inom spel-, animations- och filmbranschen samt på sikt kreatörer i närliggande branscher i Skåne och Blekinge.

Region Skåne stärker projektet med 300 000 kronor till BoostHbg i Helsingborg som i samverkan med spelorganisationen Game Habitat och Skånska Filmproducentföreningen ska arbeta med projektet från augusti 2018 till augusti 2019.

Crafting Worlds är ett initiativ för kreatörer inom film- och spelbranschen som ska skapa en branschöverskridande plattform i Skåne och Blekinge mellan spel-, animations- och filmbranschen. Genom att utveckla plattformen ökar möjligheter till partnerskap och kompetensutveckling. BoostHbg är huvudman för satsningen som genomförs i nära samarbete med spelorganisationen Game Habitat och Skånska Filmproducentföreningen.

Skåne har genom medvetna satsningar och en framväxande kreativ bransch en position som en av Sveriges mest intressanta regioner inom film, digitala spel och transmedia. Här finns ett av landets filmresurs- och produktionscentrum, en regional fond för transmedia, VR och berättelsedrivna spel, en växande spelbransch, en etablerad serietecknarkultur och ett stort antal utbildningar, festivaler, events och en filmproducentförening som samlar producenter i södra Sverige.

Våren 2018 genomfördes en kartläggning och analys av animationsbranschen i Skåne och Blekinge. Den visar att i en tid av rörlig-bild-innehåll över många tekniska plattformar är det en framgångsfaktor att utveckla branschöverskridande insatser som gör att erfarenheter utbyts, kontakter knyts och kunskaper fördjupas. Här är animation ett tvärgående sammanlänkande element, liksom "world building".

Om world building

Idén bakom world building är att man tidigt i den kreativa processen för samman kreatörer för att skapa en gemensam storyworld. Utifrån den kan ett antal berättelser uppstå, linjära, icke-linjära eller interaktiva som i sin tur kan ge djup och rikedom till berättelsen och publikens/deltagarnas upplevelser. En och samma storyworld kan generera flera olika produkter; en film, ett spel eller en bok.

Projektet Crafting Worlds går i linje med Region Skånes handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020.

Om aktörerna

Skånska Filmproducentföreningen

Skånska Filmproducentföreningen är ett nätverk av långfilms-, tv- och dokumentärfilmsproducenter baserade i södra Sverige. Målet med föreningen är att stödja varandra, stärka produktionsklimatet och göra regionerna attraktiva som inspelningsplatser för inhemska såväl som internationella produktionsbolag (www.producentforeningen.se).

Skånska Filmproducentföreningen

BoostHbg

BoostHbg är en regional utvecklingsfond för VR och transmedia som har drivit cross- och transmediautvecklingen sedan 2009 och verkar för att inspirera och stödja kreatörer i de digitala branscherna till att arbeta med nya format som VR och AR, samt filmare att arbeta på nya sätt för att utveckla projekt och engagera målgrupper.

BoostHbg

Game Habitat

Game Habitat är en spelorganisation som verkar för att sätta södra Sverige på världskartan som bästa miljön för aktörer relaterade till spelutveckling. I september 2018 lanserar man den största spelutvecklingsplattformen i Norden som kommer att locka fler bolag och ge större exponering till spelindustrin i regionen.

Game Habitat

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter