Region Skåne stärker livemusik i Skåne

Föreningen Skånsk Live får 850 000 kronor för att främja livemusikscenen och bidra till utveckling av arrangörer i hela Skåne för att stärka infrastrukturen för popmusik.

På senare år har Region Skåne gjort flera satsningar för att stärka det fria musiklivet i Skåne. Genom bidraget till föreningen Skånsk Live bidrar Region Skåne till ett mångfaldigt ökat utbud av popmusik i hela Skåne. Satsningen innebär fler konsertarrangemang, ett breddat musikutbud och fler speltillfällen för artister och band runtom i Skåne.

Föreningen Skånsk Live kommer genom projektet Skånsk Live att arbeta med ekonomiskt stöd till skånska arrangörer, men också samarbeta i nätverk för att öka kunskapsutbytet och kompetensen hos arrangörer. Projektet är ettårigt, men satsningen kan komma att förlängas om den faller väl ut.

Riksorganisation för arrangörer

Riksorganisationen Svensk Live är en oberoende ideell förening som samlar drygt 200 arrangörer inom livemusik, från ideella till kommersiella aktörer i hela Sverige. Föreningen arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och förbättra förutsättningarna för landets livescener. Föreningen driver branschfrågor, erbjuder nätverk, mentorprogram och kurser till sina medlemmar. Därutöver ingår föreningen i nordiska och europeiska nätverk med andra liveorganisationer i Europa.

Fler scener viktigt för mindre orter

Svensk Live har tillsamman med Studiefrämjandet tagit fram två rapporter om tillståndet för livemusiken i Sverige. Rapporterna beskriver alla de genrer som ingår i popmusiken. De pekar på att ekosystemet för pop har en stark botten och topp, men att mellanskiktet som ska hålla ihop de båda riskerar att falla samman.

Om inte musiker som utvecklar sig i landets kulturskolor och studieförbund kan gå vidare för att det saknas scener att framträda på, minskar motivationen och möjligheterna för ett mångfaldigt musikliv. Det drabbar framförallt de mindre orterna som inte har samma publikunderlag som de tre storstadsområdena Malmö, Göteborg och Stockholm.

Mot den bakgrunden har projektet Skånsk Live utformats. Föreningen Skånsk Live med säte i Malmö äger projektet och uppdraget att samla, utveckla och stärka livemusikarrangörer av popmusik i Skåne.

Förening ska stärka den skånska popscenen

Föreningen Skånsk Live är ett nätverk av skånska arrangörer som bildats i samarbete med riksorganisationen Svensk Live. Det handlar om att bygga en stark infrastruktur för de genrer som ingår i popmusiken. Genom ekonomiskt stöd ges poparrangörer möjlighet att genomföra fler konserter.

Nätverksarbete, samarbeten och kompetensutveckling för deltagande arrangörer ska också bidra till att stärka den skånska popscenen, bredda utbudet och ge speltillfällen till fler band och artister. I större städer kan det handla om att främja smala genrer eller nya artister, i mindre orter att stärka turnésamarbeten och konserter som annars inte kan äga rum.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter