Region Skåne stärker litteratur och serier

Området litteratur och serier har fått sin första handlingsplan – med en långsiktig satsning på såväl utövarna, utveckling av arrangemang som utveckling av läsare och publik.

Region Skånes handlingsplan för konstområdet litteratur och serier spänner över åren 2018-2023. Planen beskriver området utifrån utövare – författare, dramatiker och serieskapare, litterära arrangemang och mötesplatser samt publiken och läsaren.

Genom konkreta insatser vill Region Skånes förstärka olika delar av den regionala infrastrukturen för litteratur och serier. Exempel på några områden som behöver stärkas och/eller utvecklas är:

  • Utveckla och komplettera centrumbildningarnas roll
  • Nytt bidrag till litterära aktörer
  • Stöd till översättning, fristadsprogram och litteraturresidens
  • Utveckla litterära arrangemang och scener i hela Skåne
  • Stärka litteraturfestivaler som en del av den regionala infrastrukturen
  • Utveckla litteraturpedagogik inom kulturskolan och folkbildningen
  • Villkoren för utövare, arrangemang och publik, samarbete med biblioteken och barns och ungas möjligheter till upplevelser och skapande

Bakgrund till handlingsplan

I december 2016 gav kulturnämnden kulturchefen i uppdrag att identifiera viktiga aktörer utifrån litteraturområdets behov och föreslår förändringar genom att ta fram en handlingsplan för litteratur och serier som konstform. Detta skulle kunna innebära både en breddning av befintliga aktörers ansvar och eventuell utökning av antalet aktörer. Förvaltningen fick i uppdrag att formulera insatsområden, föreslå konkreta åtgärder och se över bidragsvillkoren.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter