Region Skåne satsar 4,8 miljoner kronor på kulturprojekt

37 aktörer inom konst och kultur får dela på drygt 4,8 miljoner kronor. 126 ansökningar om utvecklingsbidrag kom in till årets första sökomgång med ett sammanlagt sökbelopp på 18,7 miljoner kronor.

ReAct! är en tvärkonstnärlig performancegrupp som får bidrag från Region Skåne för att utifrån konceptet Moving City med hjälp av dans och koreografi utforska invånarnas förhållande till offentliga platser i den vardagliga miljön. Konceptet har genomförts på olika platser i såväl Sverige som internationellt och nu i sommar är det dags för tre skånska kommuner - Helsingborg, Hässleholm och Malmö.

Moving City består både av en skapandeprocess och en platsspecifik föreställning. Under två veckor intar kompaniet en stad där de tillsammans med lokala volontärer utforskar det offentliga rummet och invånarnas förhållande till sin egen stad. Det färdiga resultatet presenteras som en vandringsföreställning för en publik i olika åldrar. Föreställningen ges vid ett par tillfällen i varje stad. Genom projektet vill kompaniet ge invånarna en ny bild av sin stad.

Utvecklingsbidrag till kultur

Två gånger om året fördelar Region Skåne utvecklingsbidrag till konst- och kulturprojekt. Till årets första ansökningsomgång kom det in 126 ansökningar med ett sammanlagt ansökningsbelopp på 18,7 miljoner kronor. 37 aktörer runt om i Skåne får bidrag till sina kulturprojekt.

De beviljade projekten finns inom områdena dans, musik, teater, bild och form, litteratur, film och rörlig bild, kulturarv samt folkbildning. Flera av projekten kommer att äga rum på olika platser i Skåne.

Fördelningen är gjord med utgångspunkt för målen och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Region Skåne ska verka för ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne.

Fördelningen är den första när det gäller utvecklingsbidrag till kulturprojekt under 2018. Den andra utlysning och fördelning kommer att ske under hösten 2018.

Utöver de 37 ansökningar finns två ansökningar där ansökningsbeloppet avser mer än 273 000 kronor. Dessa ansökningar tas upp vid kulturnämndens sammanträde den 12 april 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter