Region Skåne satsar 2,4 miljoner kronor på kulturprojekt

17 aktörer inom konst och kultur får dela på drygt 2,4 miljoner kronor. 100 ansökningar om utvecklingsbidrag kom in till årets andra sökomgång med ett sammanlagt sökbelopp på 18 miljoner kronor.

Memory Wax får 250 000 kronor i utvecklingsbidrag från Region Skåne för projektet DANSDANSDANS – Reach Out! Under 2019 firar danskompaniet Memory Wax 15-årsjubileum med en manifestation för danskonsten med bland annat Body Interference – en serie workshops för att bredda vår uppfattning om kroppen. Evenemangen riktas till en bred allmänhet och skapar gemensamma möten i det offentliga rummet. En annan satsning under året är City in motion – en vandringsföreställning som hyllar det offentliga rummet som plats för gemenskap och samhörighet. Föreställningen är tänkt att skapas och visas i Malmö och de övriga regionala dansnoderna i Helsingborg, Höganäs, Kristianstad, Lund, Malmö och Simrishamn.

Utvecklingsbidrag till kultur

Två gånger om året fördelar Region Skåne utvecklingsbidrag till konst- och kulturprojekt. Till årets andra ansökningsomgång kom det in 100 ansökningar med ett sammanlagt ansökningsbelopp på 18 miljoner kronor. 17 aktörer runt om i Skåne får bidrag till sina kulturprojekt.
De beviljade projekten finns denna gång inom områdena dans, musik, teater, bild och form, litteratur, film och rörlig bild. Flera av projekten kommer att äga rum på olika platser i Skåne.

Fördelningen är gjord med utgångspunkt för målen och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Region Skåne ska verka för ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne.

Fördelningen är den andra när det gäller utvecklingsbidrag till kulturprojekt under 2018. Utöver de 17 ansökningar som beviljats bidrag finns 2 ansökningar där sökbeloppet avser mer än 273 000 kronor. De två ansökningarna tas upp för beslut i kulturnämnden den 6 december 2018. Ytterligare 6 ansökningar kommer att behandlas och beslutas först efter att de stämts av mot andra medel i kulturnämndens budget.

De 17 kulturaktörer som fått bidrag

Andrea Hilario, nycirkusartist, Malmö får 250 000 kronor för att skapa en nycirkusföreställning på en segelbåt som besöker olika hamnar runt om Skånes kust.

Banditsagor i Malmö får 250 000 kronor för att producera föreställningen Kamouflage/Mimikry, en nyskriven pjäs av Alexandra Loonin om blyghet, känslighet och identitet.

Bombina Bombast i Malmö får 125 000 kronor för att under våren 2019 genomföra en förstudie. Förstudien ska undersöka hur teknik utifrån ett metodiskt och tematiskt plan förhåller sig till skådespelare och publik i realtid.

Circulationscentralen i Malmö får 50 000 kronor till projektet Utbudsdagar konst för att etablera regionala utbudsdagar där konstnärer inom bild- och formområdet presenterar sin verksamhet och undervisningsidéer för pedagoger, skolor och studie- och yrkesvägledare.

Drömmarnas hus i Malmö får 150 000 kronor till projektet LOOKABOOK Barnens bibliotek – ett nordiskt Artist´s project. Drömmarnas hus ska utveckla och skapa ett barnens eget mobila konstbibliotek i ett tvärnordiskt tvåårigt samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark.

Dynamik – ljud och musikproduktion får 100 000 kronor till projektet Vilse. Projektet handlar om att skapa ett musikaliskt och rörelsebaserat verk med skogen som bärande tema. Tre tonsättare, tre musiker och tre dansare ska ta fram ett verk kring nutidsmänniskans förhållande till naturen.

Ibn Rushd Studieförbund får 150 000 kronor för att arrangera arabiska bokdagar på skånska bibliotek och en arabisk bokmässa.

Klippans konstförening får 40 000 kronor för att under 2019 visa en retrospektiv utställning om konstnären och illustratören Hans Arnold (1925-2010) på Klippans konsthall samt premiärvisa en ny dokumentär om konstnären.

Kulturföreningen Inkonst i Malmö får 250 000 kronor för att utveckla nya metoder för mötet mellan elektronisk dansmusik och klassisk musik. Målet är att skapa ett verk som uruppförs på festivalen Intonal på Malmö Live i april 2020.

Litteralund (litteraturfestival för barn och unga) får 150 000 kronor till projektet Work in progress för att genomföra en internationell fortbildningskurs för illustratörer på festivalen Litteralund i april 2019.

Little Finger HB i Malmö får 65 000 kronor till projektet Eter Festival i Lund. Projektet ska göra alternativ musik och kultur tillgänglig för en bredare publik.

Danskompaniet Memory Wax i Malmö får 250 000 kronor till projektet DANSDANSDANS – Reach Out som är en manifestation för danskonsten. Projektet som består av fyra olika delar planeras att genomföras under hela 2019 i samband med att Memory Wax firar 15 år som danskompani.

Nordisk Panorama Filmfestival i Malmö får 90 000 kronor för att utveckla konceptet Nordisk Panorama Spotlight. Projektet är en utökning av festivalens verksamhet och genomförs i form av en turné till skånska orter som inte alltid har möjlighet att visa dokumentärfilm.

Poesidagarna i Malmö får 40 000 kronor för att arrangera Världspoesidagen i Malmö/Lund i samband med internationella Världspoesidagen som äger rum 19 och 21 mars 2019. Olika program ska genomföras som stimulerar läsning och poesi samt uppmärksammar språket.

Rörelsen-Koreografer i Skåne får 230 000 kronor till projektet Dance Safari som är ett community-projekt som för samman 14 professionella danskonstnärer och cirka 40 relativt nyanlända personer, 15-25 år. Tillsammans ska de skapa föreställningar runt om i Skåne under sommaren 2019.

Tegnér Productions i Malmö får 150 000 kronor till ett projekt som handlar om att etablera konsertkonceptet Goodnight Sun på fler platser i Skåne sommaren 2019.

Teater Tlön i Malmö får 75 000 kronor för att producera ett interaktivt performanceverk i form av en konferens, som består av en samling konversationer mellan konstnärer och publik. Konstnärer, akademiker och forskare bjuds in att delta med akter under konferensen som pågår två dagar i sträck, åtta timmar per dag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter