Region Skåne dubblar kortfilmspriset

Prissumman för bästa kortfilm för barn och unga höjs till 100 000 kronor. Region Skåne delar ut priset en gång om året vid filmfestivalen BUFF för att stärka kortfilmens status och betydelse.

Genom priset premierar Region Skåne en filmskapare för bästa kortfilm i den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF som äger rum varje år i mars i Malmö.

Kortfilm har som format mycket goda förutsättningar att med berättarperspektiv i ögonhöjd med barn, nå och engagera barn och unga. BUFF, som är en internationell festival, får barn och unga att möta ett stort utbud av korta berättelser av hög kvalitet från olika länder i världen som passar målgruppen.

Kulturnämnden höjer prissumman till 100 000 kronor för att stärka kortfilmen som eget format samt för att uppmuntra fler filmskapare att utveckla angelägna berättelser om, med och för barn och unga.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter