Nyfikenhet på Tycho Brahe väcks med digital teknik

Region Skåne stärker Landskrona museum med 300 000 kronor för utveckling av Tycho Brahe- museets utställning om Uraniborg på Ven med fokus på unga besökare och digital teknik.

Projektet Uraniborg – bit för bit är ett digitalt utställningsprojekt med fokus på astronomen Tycho Brahe och samtidigt på unga museibesökare. Utställningen Uraniborg – bit för bit ska med fynd från arkeologisk undersökning skapa förutsättningar för unga att själva få möjlighet att göra en digital rekonstruktion, bit för bit, av det sedan århundraden rivna 1500-tals slottet Uraniborg.

Tycho Brahe lät år 1576 bygga slottet Uraniborg som sin bostad och observatoriet Stjärneborg som en motsvarighet till dagens forskningsanläggningar. Utställningsidén bygger på att museet genom digital teknik på flera olika sätt skapar en länk mellan de fysiska arkeologiska föremålen och deras kulturhistoriska sammanhang. Genom utställningen vill museet kunna erbjuda en social, taktil, visuell och auditiv upplevelse för att stärka unga människors intresse och nyfikenhet på Tycho Brahe, hans forskning och betydelse för astronomi och rymdforskning.

Sedan tidigare har museet genomfört en förstudie i vilken unga varit delaktiga och erfarenheterna kommer att spela en viktig roll i genomförandet av det nu aktuella utställningsprojektet.
Projektet kommer att genomföras av Tycho Brahemuseet som är en del av Landskrona museum. Det är samtidigt ett brett samarbete med Lunds universitet, Historiska museet vid Lunds universitet samt Lunds tekniska högskola.

Kort om Tycho Brahe

Tycho Brahe och hans slott Uraniborg är något av en bortglömd del av Sveriges historia. Tycho Brahe var en internationellt känd astronom som levde under 1500-talets andra hälft. Han lät uppföra slottet Uraniborg och observatoriet Stjärneborg på Ven. Båda anläggningarna revs efter en tid. Forskaren Brahe har fortfarande en mycket hög status inom astronomi och rymdforskning även om hans idéer inte ledde till korrekta slutsatser. Han var också en föregångare till industrialiseringens tidevarv genom att iscensätta lokal produktion av papper. Tycho Brahe-museet på Ven är en del av Landskrona museum.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter