Ny regional mötesplats med folkbildningen som bas

2018 är startår för en ny regional mötesplats, Myllret. Projektet drivs gemensamt av Skånes folkhögskolor i samverkan och Skånes studieförbund i samverkan - i samarbete med olika aktörer.

Genom Myllret ska en ny mötesplats växa fram. Under 2018 läggs grunden för Myllret som är planerat att äga rum under två dagar år 2019. Mötesplatsen är tänkt att erbjuda två intensiva programdagar med publik festival och mässa som kombineras med verkstadsdagar. Själva verkstadsdagarna vänder sig direkt till tjänstemän inom folkbildningen och deras samarbetsparter och innehållet i verkstäderna ska bidra till konkreta samarbeten och utvecklande samarbetsformer med andra aktörer inom offentliga sektorn, kulturlivet, civilsamhället och näringslivet. De publika evenemangen ska bidra till att visa folkbildningens kvaliteter, utbud och potential.

Under hösten 2018 kommer projektet Myllret att förankras bredare hos aktörer såväl inom folkbildningen som en rad olika aktörer inom offentlig sektor. Genom detta vill man från projektets sida tydligare visa de skånska kommunerna och aktörer inom området kompetensförsörjning och arbetsmarknad vad folkhögskolor och studieförbund erbjuder för samhället och för medborgarna.

Projektidén till Myllret har tagits fram av Albin Balthasar och Marie-Louise Lövgren.

Fridhems folkhögskola får 500 000 kronor för att tillsammans med folkbildningen i Skåne utveckla mötesplatsen mellan aktörer inom folkbildning, konst- och kulturliv och omgivande samhälle.

Bakgrund till mötesplatsen Myllret
2016 träffades "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne". Med denna som utgångspunkt lät Region Skåne under 2017 genomföra en förstudie med målet att utreda förutsättningar och potential för en folkbildningsträff samt behoven av en sådan och möjliga roller för intressenter i den.

Syftet med förstudien var att ta fram en idé till en bred träff för och med folkbildningens aktörer samt förankring av en sådan under 2018 och genomförande under 2019. Ett blandat urval av studieförbund, folkhögskolor och kulturaktörer intervjuades i förstudien. Genom dessa har man identifierat olika utmaningar och behov som folkbildningen står inför.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter