Ny rapport om kulturpolitiken i Norden

Den 8 maj presenterar Kulturanalys Norden en ny rapport om kulturpolitiken i de nordiska länderna. Rapporten släpps på Nordiskt kulturpolitisk toppmöte i Malmö.

Rapport: Kulturpolitisk styrning - Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-taletVilken status och legitimitet som politikområde har kulturpolitiken i de nordiska länderna? Det är utgångspunkten för den rapport som Kulturanalys Norden arbetat fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Rapporten som presenteras av myndigheten vid det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö 8–9 maj 2018 behandlar kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Norden. Kulturanalys har vänt sig till forskare från de fem nordiska länderna med specialistkunskap på sitt lands kulturpolitiska nuläge och utveckling och beställt texter som tar upp

  • hur ansvaret för kulturpolitiken i respektive land är fördelat mellan nationell, regional och lokal nivå, vilka större kulturpolitiska reformer som har genomförts i respektive land under en period från cirka år 2000, samt
  • generella politiska förändringar som påverkat ansvarsförhållanden och relationer mellan de olika nivåerna avseende kulturpolitiska frågor i respektive land.

Texterna har granskats och kommenterats av författarna sinsemellan och av utredare vid Myndigheten för kulturanalys har läst och kommenterat texterna. Även ledamöter av det vetenskapliga rådet vid Myndigheten för kulturanalys har läst och kommenterat texterna.

Kulturanalys Norden tycker sig se en rad viktiga framtidsfrågor för kulturpolitiken. 

- Det är frågor som har att göra med den ojämna tillgången till ett brett kulturutbud i olika delar av våra länder och om vikten av att offentligt finansierade kulturverksamheter har reella möjligheter att leva upp till de politiska målen och uppdragen, säger Sverker Härd, chef Myndigheten för Kulturanalys.

Rapport: Kulturpolitisk styrning - Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter