Mobil kiosk bas för samtal och aktiviteter i offentlig miljö

En mobil kiosk ska uppmuntra till engagemang och samtal om konstens roll i offentlig miljö. Föreningen Konstkiosk inleder i Malmö och tar sig till fler kommuner med event om konst och offentlig miljö.

En gång var den en enkel blomsterkiosk, men snart kommer den att tas i anspråk igen. Föreningen Konstkiosk får 300 000 kronor från Region Skåne för att inledningsvis restaurera kiosken och tillsammans med boende i en bostadsförening i Malmö också skapa en utställning för att spegla kioskens betydelse och historia samt uppmuntra till konstaktiviteter. I nästa steg kommer föreningen att skapa en replika av kiosken som anpassas för att kunna flyttas runt till andra kommuner i Skåne.

Projektets mål är att ge möjligheter för och skapa engagemang, och medvetenhet om konsten och arkitekturen i den offentliga miljön. Det vill man göra genom att med kiosken som bas bjuda in till samtal om det offentliga rummet, där både aktörer och brukare ute i kommunerna möts i samband med till exempel utställningar och samtal öppna för allmänheten, konstnärer och andra intresserade av offentlig miljö. Kiosken ska också ses som ett visningsrum för konst som kommenterar sin omgivning och de offentliga rum som invånarna delar tillsammans.
Frågan vem man bygger och gestaltar för och vilka som gestaltar rummen är en av utgångspunkterna i samtalen.

Projektet inleds i Malmö och fortsätter sedan till fyra kommuner i Skåne som är Burlöv, Simrishamn, Vellinge och Svalöv. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och bostadsrättsföreningen BRF Knuts Park är samarbetspartner i projektet och Kulturrådet är medfinansiär till det. En dokumentation av projektet kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida så att intresserade kan följa utvecklingen av projektet.

En mobil kiosk ska uppmuntra till engagemang och samtal om konstens roll i offentlig miljö. Föreningen Konstkiosk inleder i Malmö och tar sig till fler kommuner med event om konst och offentlig miljö.

Bidraget har koppling till Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter