Minnesmärken för romska platser i Skåne

Regionmuseet Kristianstad och Romska Kulturcentret Malmö har tillsammans kartlagt några viktiga platser i de svenska romernas historia och placerat ut fem minnesmärken runt om i Skåne.

I slutet av 1800-talet anlände en grupp romer till Sverige, fram tills 1959, då de fick möjlighet att folkbokföra sig, levde de här som statslösa. Hänvisade till ett liv i utanförskap med ständiga uppbrott, de fick som längst stanna på en plats i tre veckor. Den här gruppen går idag under benämningen svenska romer. Vissa platser återkom de till år efter år. Det kunde bero på att det var en årlig marknad eller att folk var vänligt inställda till att ha romer på plats och att man behövde deras tjänster.

Sedan 2016 bedriver Regionmuseet Kristianstad tillsammans med Romska Kulturcentret Malmö projektet Romska platser med bidrag från bland annat Region Skåne. Projektet ska synliggöra några av dessa platser och levandegöra en immateriell del av kulturarvet, kopplat till landskapet. Minnesmärkena har olika teman utifrån platsens betydelse och på specialdesignade skyltar berättas om livet i lägren, om de många mötena med majoritetsbefolkningen, om hur man försörjde sig, om marknaden och inte minst om den romska kulturen.

Platser och tema

Kivik – Kiviks marknad
S:t Olof – Att mötas
Degeberga – Kultur och språk
Arkelstorp – Arbete och överlevnad
Bromölla – Livet i lägret

Bakgrund

2016 fick Regionmuseet Kristianstad 460 000 kronor från Region Skåne för att tillsammans med Romska kulturcentret i Malmö arbeta med projektet "Romska lägerplatser". Forskningen om de svenska romerna var begränsad och det fanns därför ett behov av att tillsammans med den äldre generationen, såväl romer som majoritetsbefolkningen, samla in berättelser och dokumentera spår kopplade till romernas liv.

Region Skåne arbetar långsiktigt för att lyfta nationella minoriteters möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk utifrån "Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk". Kulturnämnden beslutade om en utvecklingsplan för nationella minoriteter hösten 2015. Genom att synliggöra minoritetssamhället för majoritetssamhället kan förståelse och respekt för andra och varandra öka och på så sätt motverka antiziganism i samhället.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter