Metod som fördjupar samtal om litteratur och liv

Region Skånes satsning på Shared Reading har lockat många sökande. 22 personer med olika yrkesroller får i augusti lära sig leda grupper i högläsning och samtal om texter.

Förra sommaren fick två skånska bibliotekarier utbilda sig under tre dagar i Shared Reading, en metod i gemensam högläsning med samtal kring kortare texter. Metoden visar sig fungera väldigt bra i helt olika grupper, oavsett deltagarnas bakgrund, ålder, erfarenheter eller kunskaper. Metoden har starkt fokus på korta texter som berör och engagerar till reflektion. Region Skåne gör därför en större satsning genom att erbjuda fler personer att utbilda sig i den och använda den i nya grupper.

I augusti får 22 personer som arbetar inom bland annat bibliotek, folkhögskolor och studieförbund samt några sjukhusbibliotekarier och personal som arbetar med smärtlindring tillfälle att göra en tredagarsutbildning under ledning av brittiska The Reader från Liverpool.

Region Skåne finansierar 22 platser

Region Skåne finansierar utbildningsplatserna så att metoden kan användas i olika målgrupper i Skåne, några till exempel inom folkbildning, andra inom vården. Utbildningen innebär också att deltagarna som i sin vardag arbetar inom bibliotek, folkhögskolor och studieförbund möts i en gemensam utbildning och att de efter utbildningen fortsätter att mötas i nätverket Shared Reading Skåne som Lunds universitet samordnar.

Utbildningen är ett samarbete med Avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet som också har utbildat sig i metoden och testat med egna grupper. Den kommer bland annat bestå av workshops som leds av personal från den brittiska organisationen The Reader och hållas på engelska.

Stort intresse för metoden

Det finns ett stort intresse för nya läs- och litteraturfrämjande metoder där Shared Reading har ett eget koncept, användbart i många olika sammanhang.

Spontana kommentarer från deltagare som testat metoden:

- Tänk att lyssna och samtala om texter som ställer saker på sin spets!

- Under den här timmen har jag inte tänkt på något annat än allt det som texten väckte!

- Så många infallsvinklar på texten man får från deltagarna i gruppen. Det ger en stark känsla av närvaro.

- Intressant att träffas och prata om en text som man inte läst i förväg!

- Samtalet om texten är ett absolut här och nu, oavsett vem du är eller vad du gjort i ditt liv.

- Så bra texter!

- Det känns prestigelöst, man är med i gruppen och ger vad man har.

- Upptäckten, när man i gruppen formulerar något som man aldrig uttryckt tidigare.

Anders Ohlsson, Språk och litteraturcentrum på Lunds universitet är utbildad i metoden, forskar kring den och arbetar med grupper som han också leder i den, bland annat grupper med unga vuxna.

- Vi har ett stort behov att prata om allvarliga saker som rör vår existens. Vi behöver ett jag och ett du, någon att relatera till, med våra djupare tankar, det kan vi göra i det här samtalen, både i relation till de andra i gruppen och till själva texten.

Fakta Om Shared Reading

Shared Reading är ett läs- och litteraturfrämjande koncept utvecklat av litteraturforskare vid University of Liverpool. I Storbritannien drivs Shared Reading-verksamheten av organisationen The Reader.

Metoden bygger på delad och gemensam läsning. En grupp träffas runt en text utan att ha läst den i förväg, lyssnar och samtalar om den tillsammans, med många tanke- och frågepauser. Texten läses högt – ofta flera gånger – så man både lyssnar och har den framför sig på papper. Texterna kan vara noveller, delar av romaner eller lyrik, gärna lite utmanande, engagerande och med flera tolkningsmöjligheter.

I Storbritannien används metoden till exempel i grupper med ovana läsare som befinner sig i någon form av utanförskap, och har då som främsta syfte att erbjuda en gemenskap, stärka individerna och få dem att upptäcka läsning. Shared Reading används också inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter