Region Skåne satsar på metod för att leda samtal om litteratur och liv

Annika Christerson är en av två folkbibliotekarier i Skåne som under intensiva dagar i somras utbildade sig i Shared Reading. Nu leder hon grupper i öppna och generösa samtal om litteratur och liv.

Shared Reading-metoden har utvecklats inom den engelska The Reader Organization med bas i Liverpool.  Den 11 april arrangerade Region Skånes kulturförvaltning i samarbete med Lunds universitet en konferens för att sprida kunskap om metoden till fler. Metoden fungerar på bibliotek och på skolor, men också inom vården och äldreomsorgen. Region Skåne har gett stöd till två bibliotekarier som gick utbildningen 2017 och Annika Christerson är en av dem. 

Efter sommarens utbildning startade Annika på hemmaplan i Lomma kommun en grupp i det hon kallar "Gemensam läsning" och nu under våren är en ny grupp igång, fulltecknad och med flera reserver i kö så fort någon får förhinder. Deltagarna i hennes cirklar är mellan 50 och 85 år. En del jobbar, andra är arbetslösa och några är pensionerade.

Upplevelse av högläsning

Metoden för Shared Reading innebär att de inbjudna cirkeldeltagarna, när det möts, först upplever en text som högläses, antingen av cirkelledaren eller av någon av deltagarna.

- Oftast är det jag som läser texten eftersom deltagarna hellre vill koncentrera sig på att lyssna och att uppleva, berättar Annika.

Läsningen som kan vara en novell eller ett stycke ur en roman ger en gemensam upplevelse. Annika väljer texter från olika tider, av nobelpristagare men också andra etablerade författare. Som cirkelledare förbereder sig hon i förväg genom att välja ut ställen i texten som hon vet med sig är stimulerande för samtalet. Under läsningen stannar hon sedan upp och låter deltagarna reflektera och gör sig vinn om att skapa bästa förutsättningar för att deltagarna ska dela med sig av sina tankar.

- Det är viktigt att jag väljer texter som är tolkningsbara, öppna men också allmängiltiga och som engagerar. Hjärtat måste vara med!

Andra frågor ger öppna samtal

Utbildningen har gett henne en fördjupad kunskap i att leta och hitta texter som särskilt leder till givande samtal. Som cirkelledare behöver hon själv vara öppen, generös och personlig för att skapa en tillåtande atmosfär så att deltagarna känner tillit och trygghet med varandra. Jämfört med traditionella cirklar ställer Annika mer öppna frågor i de här grupperna för gemensam läsning. Det finns andra skillnader också.

- Ibland låter jag det vara mer tyst i samtalet. Jag undviker att förklara utan väntar hellre in de andra deltagarnas tankar och tolkningar. Med den här metoden följer jag samtalet och ser vilken riktning det tar.

Allmängiltiga texter som berör

Lyhördheten hon visar ger plats för fler röster att bli hörda. Annika berättar om en text hon valde som handlade om hur vi fäster oss vid döda ting. I en annan text spelade en trappstege en viktig roll.

- Ibland blir det helt fantastiskt! Vilka starka och spännande minnen texterna väcker!

I gruppen är det texten som alltid ska vara utgångspunkten.

- Om människor blir för trygga i gruppen finns risken att de inte tillräckligt väl släpper in andra i samtalet. Det kan också hända att någon deltagares associationer far iväg så att personen glömmer texten som sådan. Då är det min uppgift att leda tillbaka diskussionen igen.

Nya vägar för läslust

Metoden kan också ha en hälsofrämjande effekt och Annika välkomnar den med tanke på det stressade samhälle som många upplever idag.

- Människor som utvecklat utbrändhet kan ha svårt att ägna sig åt läsande av en hel roman. Genom den här metoden kan lusten att läsa uppmuntras och personen hitta nya vägar och glädje i att följa högläsningen av en kortare berättelse, berättar Annika.

Vilken är den viktigaste erfarenheten av ditt arbete med Shared Reading-grupperna?

- Mest av allt har jag fått väldigt mycket respekt för hur mycket människor i grupp kan lära av varandra utifrån gemensam läsning och att samtala om en text!

Är du nyfiken på metoden?

Region Skåne arrangerar tillsammans med Avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet en fortsatt utbildning om Shared Reading-metoden. 
En metod som på ett nytt sätt främjar läsning och samtal om litteratur och liv. Metoden fungerar för olika sammanhang och platser till exempel på bibliotek, på skolor, inom vården, inom äldreomsorgen eller för grupper som vill ha ett fördjupat samtal utöver det som en vanlig läscirkel kan erbjuda.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter