Magnus Engvall blir ny utvecklare film och rörlig bild

Magnus Engvall blir från den 26 november ny utvecklare inom området film och rörlig bild på Region Skånes kulturförvaltning.

Magnus Engvall är idag filmkonsulent på Filmregion Sydost (tidigare Reaktor), baserad i Kalmar. Magnus har lång erfarenhet av regional filmverksamhet, är mycket kunnig inom film - barn och unga/pedagogik samt visning och spridning. Han har samarbetat med filmaktörer nationellt, och också samarbetat med kommunala kultur- och skolförvaltningar, med universitet och folkhögskolor samt med de regionala kulturförvaltningarna i Kalmar, Blekinge och Kronoberg.

Magnus har examen i medieproduktion, film och journalistik. Han har arbetat på ett produktionsbolag tidigare och tog initiativ till samt var kursansvarig på Ölands folkhögskolas dokumentärfilmskola under flera år.

Nu ser han fram emot att i detta uppdrag få ta sig an ett bredare och mer strategiskt utvecklingsarbete inom film, digitala spel och transmedia.

- Som filmkonsulent i de angränsande länen har jag alltid sett Skåne som den mest spännande filmregionen där produktioner, festivaler, och nya former av berättande pågår och utvecklas. BUFF med sitt stora utbud och tydliga barnperspektiv är en viktig och inspirerande festival och det är glädjande att barn och unga lyfts fram i handlingsplanen för film. Jag ser stora möjligheter att tillsammans fortsätta utvecklingen av filmen och berättandet i Skåne, berättar Magnus.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter