Litterär salong med nya arenor i Skåne

Folkets hörna skapar nya möten med texter av etablerade och mindre etablerade författare i samtal med varandra och med publik. Nya litterära salonger söker sig ut i Skåne.

Mötet mellan läsare och författare tar sig nya uttryck inom ramen för projektet "Folkets hörna - arbete pågår". Genom projektet skapas en form av litterära salonger - möten där både etablerade och oetablerade författares ofärdiga texter läses inför en publik och blir del i ett samtal.
Under 2018 och 2019 blir det sex evenemang med Malmö som bas och sex evenemang på turné i Skåne i samarbete med lokala institutioner, till exempel bibliotek och folkhögskolor.

Vid varje evenemang medverkar en etablerad författare och två opublicerade författare som läser högt ur sina pågående arbeten. Opublicerade författare uppmanas att skicka in texter som sedan väljs ut av Folkets hörnas redaktion.

De litterära salongerna riktar sig främst till deltagare på alla skrivutbildningar och skrivkurser i Skåne samt författare och andra som skriver. Evenemangen är öppna för alla som vill lyssna till samtalen om texter och den konstnärliga skrivprocessen.

Fakta

Projektet Folkets hörna är en del i Region Skånes satsning på talangutveckling och konstnärlig utvecklingen av etablerade och författare i vardande och ingår i en större satsning på att stödja infrastrukturen för området litteratur i Skåne. Region Skåne stödjer projektet med 265 000 kronor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter