Toppmöte samlar kulturpolitiker från hela Norden

Den 8-9 maj möts nordiska kulturministrar och politiker och tjänstemän från kommunal, regional och statlig nivån inom de nordiska länderna i ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte.

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap om hur kommuner, regioner och stater tillsammans kan stärka förutsättningar för kultur i de nordiska länderna och utveckla flernivåarbetet.

- Tillsammans ska vi dela våra erfarenheter om hur viktigt samarbetet är på alla tre nivåerna för att stärka förutsättningarna för utveckling av kultur i hela Norden som en kraft för ett inkluderande och hållbart samhälle, säger Gitte Grönfeld Wille, kulturchef Region Skåne.

Mötet sätter fokus på kulturpolitiska utmaningar idag och i framtiden. Det belyser även hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att utveckla det nordiska samarbetet.

Deltagarna i toppmötet är lokala, regionala och nationella kulturpolitiker i Norden. Det nordiska samarbetet innefattar fem länder och tre självstyrande områden: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland.

Fakta

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2018 tog Sverige över ordförandeskapsklubban. Ordförandeskapsprogrammet understryker en vision om ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden.

Under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet genomförs ett stort antal möten på både ministernivå och tjänstemannanivå. När Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte äger rum i Malmö är det första gången ett sådant möte med nordiska kulturministrar äger rum i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter