Internationella möten utvecklar konst- och kulturlivet i Skåne

Bidrag till residensutveckling ska stimulera fler kulturaktörer att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare från andra länder till längre eller kortare arbetsvistelser.

Gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i Skåne och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare. Skåne stärks som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur och bidrar till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region.

Amerikansk textilkonstnär till Tomelilla

Tomelilla kommun får 120 000 kronor för att förstärka kommunens satsning på konstnärsresidens. Tomelilla har nyligen instiftat ett stipendium i form av ett Artist-in-Residence, som organiseras och administreras av Tomelilla konsthall. Stipendiet ska göra det möjligt för internationellt verksamma konstnärer att under en avgränsad tid verka och lämna bestående avtryck i Tomelilla. Stipendiet bidrar till utvecklingen av konstlivet i sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen. Stipendiet ska delas ut vartannat år.

2019 års stipendiat är den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara som under sin sex veckor långa vistelse i Tomelilla kommer att arbeta nära lokalbefolkning, näringsliv och konstliv i regionen. Före konstnärens ankomst kommer Tomelilla konsthall att inleda pedagogiska samarbeten med skolor, boenden och verksamheter i kommunen. En ateljé kommer att förberedas samt en plan för konstnärens möten med det lokala konst-och kulturlivet.

Ytterligare fyra kulturaktörer får bidrag

Ifö Center i Bromölla får 200 000 kronor för att stärka, bredda och internationalisera sin residensverksamhet under 2019. Den internationella räckvidden ska öka genom uppbyggnaden av starka kontaktytor utomlands. Ett av residensprogrammen ska breddas till att omfatta både konstnärer och andra kulturutövare, till exempel cirkusartister. Tanken är att skapa fler gränsöverskridande möten och hjälpa fler internationella konstnärer och kulturutövare att uppnå sina mål, till exempel i form av produktion av nya verk, nya utställningar, nya föreställningar eller experimentellt arbete.

Karavan i Malmö får 180 000 kronor för att lägga grunden för en långsiktig satsning på residens för samtida cirkus, som både skapar utrymme för professionella artister att utvecklas och skapar nya samarbeten mellan befintliga professionella aktörer inom nycirkus, varieté och gatukonst. Residenssatsningen sker i samarbete med Baltic Nordic Circus Network och projektet består av en månads residens hösten 2019 för ett kompani från något av de nordiska eller baltiska länderna.

KKV Grafik Malmö får 100 000 kronor för att fortsätta utveckla residensverksamheten och bjuda in ett flertal internationella konstnärer under 2019. KKV Grafik har väl etablerade utbyten med aktörer i Tyskland, USA och Japan. Att skapa internationella kontakter har sedan 2009 varit en stark inriktning i verksamheten och ambitionen är att residensen ska berika KKV Grafiks verkstad som gemensam arbetsplats och bidra till projektutveckling, kunskapsutbyten och nätverksbyggande.

Seriefrämjandet får 120 000 kronor för att vidareutveckla det internationella arbetet med gästande serieskapare, inkludera nya världsdelar – särskilt Afrika, Sydamerika och Asien – och fördjupa nätverksarbetet med framför allt nya samarbetspartners. Inom ramen för Seriefrämjandets samverkan med Malmö universitet kommer de internationella serieskaparna ges möjlighet att delta i seminarier, workshops, nätverksträffar med mera. Målet är att bjuda in två serieskapare under våren och två under hösten 2019.

Bakgrund

De projekt som fått bidrag representerar olika konstområden, har geografisk spridning och består av både nya och befintliga residenssatsningar i Skåne. Projekt som bedöms ha ett långsiktigt perspektiv, en tydlig målsättning och tidsplanering, kapacitet att stödja residenskonstnärernas arbetsprocesser, lokal förankring samt ambitioner att skapa kontaktytor och nätverk har prioriterats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter