Fler filmer för barn och unga på sjukhus och i hemmet

Barn och unga som vårdas på några av sjukhusen i Skåne eller i hemmet kan ta del av filmer som visades i årets BUFF, barn- och ungdomsfilmfestival.

I mars varje år äger BUFF rum i Malmö. Festivalen är en nationell och internationell filmfestival som sedan 1984 visar barn- och ungdomsfilm från olika länder i världen.

Genom bidrag från Region Skåne till BUFF, kunde projektet Buffilusk i fjol göra ett försök med filmvisningar för barn som vårdades inom sjukhusen i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Försöket slog väl ut och satsningen har utökats med fler filmer under längre tid och omfattar barn och unga som vårdas på bland annat BUP Malmö, Universitetssjukhuset i Lund och Malmö, Helsingborgs lasarett och Kristianstads centralsjukhus. För barn och unga finns hittills 15 långfilmer och 26 kortfilmer att se.

Under året tillkommer fler filmer och utbudet av filmer finns kvar att se fram till nästa BUFF som äger rum i mars 2019.

Genom kontakt med sjukhusen kan barn och unga få en kod och registrera sig på webbsidan där filmerna finns att se.

- På webbsidan finns också aktiviteter kring filmerna, möjligheter för barn och unga att interagera och att ha kontakt med andra barn som vårdas och tar del av filmerna, berättar Christina Tsiobanelis, en av projektledarna för Buffilusk.

Bodil Lindeborg är barnkulturansvarig på Lekterapin i Lund. Vi ställde några frågor till henne om Buffilusk i Lund.

Hur kan barn och föräldrar få information om filmutbudet?

- Barn kan vända sig till personalen på avdelningen som de vårdas på eller prata med personal från Lekterapin för att få en inloggning till Buffilusk.

Kan alla barn och unga som vårdas på sjukhuset i Lund ta del av utbudet? Oavsett vilken klinik de ligger inne på?

- Alla som vårdas på Barn- och Ungdomssjukhuset kan ta del av utbudet i nuläget eftersom alla avdelningar får kort med information om Buffilusk som de kan dela ut. Det sitter även affischer med information om Buffilusk uppsatta på alla avdelningar, dagvård och mottagningar. Det finns barn, som gör undersökningar på vuxenkliniker, de barnen når vi inte i nuläget.

Vad är det bästa med att barn och unga kan se filmerna?

- Det bästa är att barn och unga får ta del av ett kulturutbud som de annars kanske inte hade haft möjlighet att få uppleva. Det kan också göra vistelsen lite trevligare. Om barnet inte orkar leka, om Lekterapin är stängd eller det är lång väntan kan man roa sig med att titta på film en stund.

Vad betyder det för dig som anställd och som jobbar med barn och unga att ni har det erbjudandet?

- Jag tycker att alla barn och unga har rätt till att få uppleva kultur i olika former. När man är här, på sjukhuset, kanske man inte har möjlighet att vara med om olika kulturaktiviteter i samhället eller i förskolan/skolan och då vill jag gärna att de kan få möjligheten att ta del av så mycket som möjligt på sjukhuset. Att inloggningen även fungerar hemifrån tycker jag är bra för då kan man se klart filmen hemma om man inte hinner här. Det är också bra att man kan ta del av utbudet hela året.

- Föräldrar har spontant sagt att det är roligt att kunna göra något tillsammans med sitt barn när man är här. Barn har också kommenterat att det finns roliga filmer på Buffilusk.

Region Skåne stödjer BUFF med verksamhetsbidrag och Buffilusk med projektbidrag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter