Bred satsning på Bokstart i Skåne

Målet är att alla skånska kommuner inom tre år ska delta i den nationella satsningen på de yngsta barnens språk- och läsutveckling, Bokstart.

Bokstart riktar sig till barn upp till tre år och de vuxna som finns i deras närhet. Syftet är att stimulera de yngsta barnens språkutveckling och läsintresse. Det gör man bland annat genom att uppmuntra föräldrar och andra vuxna att tidigt läsa, prata, rimma, ramsa och sjunga med barnet.

Kulturrådet står bakom Bokstart i Sverige, men liknande koncept finns sedan tidigare i andra länder, som Storbritannien och Nederländerna. Satsningen i Sverige inleddes 2015 med pilotprojekt i fem kommuner, däribland Landskrona.

Sprids över landet

Med start 2018 och under tre år framåt sprids Bokstart över hela landet. Kulturrådet utlyser bidrag och Skåne har fått en stor del av kakan. När Kulturrådet nyligen fördelade drygt 8,7 miljoner till 12 projekt och 17 språknätverk inom Bokstart, så landade 750 000 kronor i Skåne.

– Det är roligt att se att de skånska kommunerna tar de små barnens läsning och språkutveckling på allvar, säger Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning, som samordnar Bokstart i Skåne.

Metoder och nätverk

Sju kommuner i Skåne börjar under våren att arbeta på olika sätt med Bokstart. Landskrona, Sjöbo och Åstorp driver större projekt inriktade på metodutveckling. Tomelilla, Malmö, Lomma och Vellinge arbetar med att bygga upp lokala så kallade språknätverk, som syftar till att skapa en god samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola, något som ligger till grund för ett fortsatt Bokstartsarbete.

Checklista för föräldrar

På Åstorps bibliotek har förberedelserna för Bokstart varit intensiva. Som en del av projektet lanserar biblioteket snart nyheten Baby på bibblan, en aktivitet för föräldrar och bebisar med högläsning, rim och ramsor, sång och boktips. För att nå målgruppen samarbetar biblioteket med familjecentralen.

Barnbibliotekarien Amanda Nanor har tagit fram en Bokstartsfolder med en checklista som föräldrarna ska få vid barnets 8-månaderskontroll hos barnhälsovården, tillsammans med en inbjudan att komma och hämta "Barnens första bok" på biblioteket. I år är det Stina Wirséns "Bok", och den går att hänga på barnvagnen.

– Att komma och hämta boken hos oss på biblioteket är första punkten på checklistan. Då är man redan igång med att bocka av aktiviteter, och vi hoppas att det ska kännas uppmuntrande, säger Amanda Nanor.

Får bokpaket

De andra punkterna på listan att bocka av är att skaffa ett eget lånekort till barnet, att låna en bok, att gå på "Baby på bibblan", att läsa högt för sitt barn och att gå på småbarnscafé på biblioteket. Är alla punkterna avklarade får barnet ett bokpaket och en leksak vid 18 månaders ålder. Amanda Nanor hoppas att många föräldrar och barn ska hitta till biblioteket i Åstorp tack vare Bokstart.

– Det är lite nervöst och spännande, men väldigt roligt att vara igång. Största oron är att det inte ska komma någon på Baby på bibblan, men förhoppningsvis går det bra, säger Amanda Nanor.

Hon tycker att det finns stora fördelar med att jobba med Bokstart.

– Man behöver inte uppfinna hjulet, utan det finns en stomme vilket känns tryggt. Samtidigt har man stor frihet att anpassa det som man vill på sitt bibliotek och i sin kommun, säger hon.

Projekten kompletterar varandra

Ryggraden i Bokstart är samverkan mellan de tre aktörerna biblioteket, barnhälsovården och förskolan. Projekten i Skåne har olika fokus, men kompletterar varandra. Bokstart i Åstorp handlar om att locka föräldrar och bebisar till biblioteket.

I Sjöbo ska man utarbeta metoder för samarbete mellan bibliotek och förskola, bland annat genom att låta högläsning bli en viktig del av inskolningen. I Landskrona fokuserar biblioteket istället på olika metoder för samarbete med familjecentralerna. Här har man erfarenheten från tre års pilotprojekt i bagaget, men nu ser arbetet annorlunda ut. Pilotprojektet för Bokstart byggde på hembesök. Nu är det istället andra metoder som ska utvecklas.

– Det var alldeles sagolikt att jobba med hembesök, men det är för resurskrävande för att kunna införlivas i den ordinarie verksamheten. Nu ser vi fram emot att hitta en lite mer hållbar modell, och hoppas nå så många barn som möjligt i Landskrona, säger Ulrika Clementzlor, barnbibliotekarie på Landskrona bibliotek.

Förvalta erfarenheterna

Region Skånes kulturförvaltning tar en samordnande roll för Bokstart i Skåne. Det innebär bland annat att skapa en plan för Bokstart i Skåne de kommande tre åren. Siffran tre har något av en nyckelroll för denna satsning.

– Målet är att alla 33 skånska kommuner arbetar med Bokstart inom tre år. Vi vill också att de tre aktörerna bibliotek, barnhälsovård och förskola ska arbeta tillsammans för att främja språk- och läsutveckling för barnen upp till tre år, säger Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare på Region Skånes kulturförvaltning.

I planen ingår också att förvalta de erfarenheter som kommer ur de skånska Bokstartsprojekten och Språknätverken.

– Allt utvecklingsarbete sker i kommunerna, det är viktigt. Men vi kan bidra och uppmuntra till att metoderna dokumenteras på olika sätt, för att de sedan ska kunna användas och byggas på av andra, fortsätter Annelien.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter