Biblioteket + Fritidsgården = Sant

I Svedala möter ungdomarna bibliotekarier, böcker och bokcirklar på fritidsgården med genom projektet KAUS, Kultur för alla unga i Svedala.

 – Vill vi nå ungdomarna, så måste vi vara där de är, säger Anna Lundqvist Nilson, barnbibliotekarie och kultursamordnare.

Pocketböcker på rad

Sällskapsspel, pennor och prydnadssaker samsas med en lång, prydlig rad av pocketböcker i den stora bokhyllan på Mötesplatsen för ungdomar i Svedala, eller "Mötes", som ungdomarna själva säger.

– Den där hyllan var dryg att sätta ihop. Men det var roligt. Vi samarbetade bra och kom varandra närmre i gruppen när vi gjorde om här inne, säger sjuttonåriga Elvira Pieplow-Wedel.

Delaktighet ger trygghet

Elvira är en av de ungdomar som har arbetat med projektet KAUS, Kultur för alla unga i Svedala kommun. Projektet, som pågick under hösten 2017 och våren 2018, var ett samarbetsprojekt mellan Ungas fritid och biblioteken i Svedala. En av utgångspunkterna i projektet KAUS var att ungdomarna själva skulle vara delaktiga i att utforma sin miljö och därmed skapa den trygghet som krävs för att ge plats för kreativitet och kultur, exempelvis litteratur och läsfrämjande aktiviteter. 

Elvira Pieplow-Wedel är en av medlemmarna i KAUS-gruppen, ett tiotal ungdomar mellan 13 och 18 år, som under projektets gång bland annat förändrade Mötesplatsen i Svedalas lokal.
– Vi ville att det skulle bli mer hemtrevligt. Förut satt alla för sig själva, någon här och någon där. Nu är det bättre, säger Elvira.

Studiebesök som väckte diskussion

Mötesplatsen besöktes tidigare mest av killar och lokalen togs lätt över av tv-och fotbollsspel. Placeringen av sofforna längs väggen bidrog till att den som kom in i lokalen kunde känna sig uttittad.

KAUS-gruppen gjorde studiebesök på flera olika platser för unga tillsammans med bibliotekarien Anna Lundqvist Nilson och fritidsassistenterna, bland annat på ungdomsavdelningen LAVA på Stadsbiblioteket i Stockholm och RFSL:s mötesplats Habitat Q i Malmö. Fritidsassistenten Lina Lejfjord, som började jobba med KAUS-gruppen några månader senare, förstod att studiebesöken hade gjort intryck.

– Det märktes att det hade väckt en massa tankar och diskussioner i gruppen, dels om HBTQ-frågor och respekt för allas olikheter, dels om hur en lokals utformning kan påverka känslan av att vara inkluderad. Vi har under hela tiden också pratat mycket om vad kultur kan vara, säger Lina Lejfjord, fritidsassistent på Mötesplatsen i Svedala.

Plats för skapande, kultur och litteratur

Diskussionerna ledde till förändringar i rummet. Sofforna placerades i grupper med bord emellan. Ungdomarna målade om stolar och väggar, hängde upp tavlor och satte ut växter. KAUS-gruppen inredde också ett rum för dem som vill rita och skapa och tv-spelen fick en mer avskild placering för att inte dominera lokalen.

Dessutom fick biblioteket ta fysisk plats i lokalen med den långa raden pocketböcker som placerades i den nya bokhyllan, och som får lånas hem fritt.

Anna Lundqvist-Nilson, bibliotekarie och kultursamordnare i Svedala. – Det ger möjlighet för de ungdomar som inte kommer till biblioteket att på ett enkelt sätt ta till sig litteratur, utan att till exempel behöva skaffa lånekort med hjälp av målsman, eller köpa böcker, säger Anna Lundqvist Nilson, barnbibliotekarie och kultursamordnare i Svedala.

Bokcirkel som lever vidare

Ett sätt för biblioteket att nå ut med sin verksamhet var de bokcirklar som startades på kommunens Mötesplatser i Svedala, Bara och Klågerup, inom ramen för KAUS-projektet.

– Det ledde till att vi också nådde ungdomar som aldrig besöker biblioteket. Bokcirkeln i Svedala blev så omtyckt att ungdomarna driver den vidare på egen hand efter projektets slut, säger Anna Lundqvist Nilson.

Biblioteket och Ungas fritid ordnar filmvisningar med koppling till böckerna som bokcirkeln läser, öppna för alla ungdomar.

– Då är alltid en bibliotekarie med, vilket gör att vi blir kända ansikten för ännu fler ungdomar i Svedala. Det sänker tröskeln till biblioteket, säger Anna Lundqvist Nilson.

Mötesplatsen på biblioteket

Det är inte bara biblioteket som tar plats på Mötesplatserna – det är också tvärtom. Personalen från Ungas fritid är också hemmastadda på biblioteket, där de finns ett par gånger i veckan för att möta de ungdomar som de inte träffar på Mötesplatserna.

– Det är samma ungdomar vi vill nå – alla i Svedala. Istället för att jobba dubbelt och konkurrera, så jobbar vi nu tillsammans. Ungdomarna är mer intresserade av aktiviteter och utbud, än av vem som står bakom, säger Anna Lundqvist Nilson och Lina Lejfjord.

Fakta KAUS

Ett samarbetsprojekt mellan biblioteken och Ungas fritid i Svedala med syfte att skapa fler ytor till kreativt skapande, professionellt kulturyttrande och verka läsfrämjande genom att tillgängliggöra och synliggöra målgruppsinriktad litteratur för ungdomarna.
Biblioteken och Ungas fritid skapar tillsammans med ungdomar mellan 13 och 18 år vägar att utvidga bibliotekets verksamhet och öppna upp möjligheten för ett jämställt, demokratiskt och medskapande kulturliv.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter