250 fristadsaktörer samlas i Malmö

ICORN:s generalförsamling väntas samla cirka 250 deltagare i år när Malmö stad står värd för nätverkets stora internationella möte om och med fristäder som pågår 2-4 maj.

Region Skåne och Malmö stad är sedan 2010 medlemmar i nätverket ICORN (lnternational Cities of Refuge Network). ICORN är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting och regioner som arbetar för yttrandefrihet. Medlemmar i ICORN erbjuder en fristad för förföljda författare, journalister, konstnärer, vanligtvis under två år. Mer än 60 städer runt om i världen erbjuder fristad åt förföljda.

Nätverket arrangerar varje år ett möte i någon av de anslutna städerna, och vartannat år hålls en större generalförsamling. Förutom ICORN:s medlemsländer består målgruppen för generalförsamlingen av politiker, koordinatorer och författare/artister, ett stort antal samarbetspartners och observatörer från hela världen samt experter från bland annat EU och FN.

Fokus på ICORN:s svenska nätverk

När Malmö stad i maj står värd för ICORN General Assembly 2018 kommer man ha ett starkt fokus på ICORN:s svenska nätverk. Utöver  generalförsamlingens ordinarie program planerar man bland annat inslag med aktuella författare, musiker och konstnärer från ICORN-städerna för framföranden med tema yttrandefrihet och aktuella politiska händelser. Vid sidan av generalförsamlingens konferensprogram blir det också öppna program till exempel på Malmö universitet, som då vänder sig till en bredare publik.

Region Skåne stödjer Malmö stad med 200 000 kronor för ICORN General Assembly 2018. Bidraget ska användas för arvoden till inbjudna fristadskonstnärers och artisters medverkan i samband med generalförsamlingens möte i Malmö.

Region Skåne är medlem i ICORN och ska enligt Regional kulturplan for Skåne 2016-2019 verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter