Talangutveckling för kreativa filmproducenter

Region Skåne har med framgång satsat på talangutveckling inom film. Genom projektet Producing People ska Film i Skåne i samarbete med BoostHbg skapa ett nytt långsiktigt program för fyra producenter.

Film i Skåne driver tillsammans med BoostHbg sedan tidigare ett framgångsrikt arbete med talangutveckling som gett både nationellt och internationell uppmärksamhet till exempel genom satsningen Pure Fiction som också finansierades av Svenska Filminstitutet.

Genom ett nytt program för talangutveckling "Producing People – ett utvecklingsprogram för kreativa producenter" ska Film i Skåne och BoostHbg ta ett större och mer långsiktigt grepp om talanger i Skåne. Film i Skåne har fått ett bidrag på 400 000 kronor från Region Skåne för satsningen.

Den innebär att fyra producenter i kreativa team (med ytterligare ett 40-tal kreatörer/talanger) under två års tid får fördjupa sig i producentens kreativa roll och funktion. Programmet innehåller nätverkande och olika kompetenshöjande insatser kring samarbeten, innehåll och konstnärlig utveckling.

Bakgrund

Talangutveckling för nya producenter är sedan länge efterfrågad av kreatörer och bransch. Möjligheterna att som producent utvecklas kreativt är begränsade trots att producenten både har uppgift att finansiera projekt och att bära ansvaret för det konstnärliga innehållet. Idag råder brist på nya producenter med de kunskaper och erfarenheter som krävs för att skapa filmer som med sitt innehåll är relevanta på en internationell marknad. Det behövs en återväxt av kreativa producenter för en hållbar utveckling inom området.

Kulturnämnden har för 2017 avsatt 2,5 miljoner kronor i särskilda utvecklingsmedel för området film och rörlig bild. Satsningen på "Producing People" samspelar med flera insatsområden i Handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter