Skåne får ett starkt Keramiskt center

Region Skånes satsning stärker en viktig aktör inom konst- och kulturproduktion i nordvästra Skåne och har betydelse för området bild- och formkonst i Skåne som helhet.

Region Skånes kulturnämnd stärker Höganäs Keramiskt center med 3,5 miljoner kronor på uppdrag från regionfullmäktige. Satsningen gör både att professionella konstnärer kommer att kunna arbeta i centret och att barn och vuxna kommer kunna ta del av och arbeta med eget skapande där. Centret blir en viktig aktör inom konst- och kulturproduktion i nordvästra Skåne och för Skåne som helhet.

Stärker samarbete med andra aktörer

Genom satsningen får Keramiskt center möjlighet att utvecklas till ett regionalt resurscentra för konst- och kulturproduktion för både professionella och icke-professionella kulturskapare i Skåne. Samtidigt som en verksamhet i nordvästra Skåne stärks. Keramiskt Center blir en aktör som kan utveckla sina samarbeten med förberedande konstskolor och med högre utbildningar och även utvecklas genom samarbeten med andra resurscentra i Skåne.

Verksamheten  drivs sedan 2012 av Stiftelsen Höganäs Keramiska center. Centret har sedan tidigare uppdraget att främja bevarandet av svensk keramisk tradition i allmänhet samt att visa den tillsammans med internationellt producerad keramik. Man förvaltar även keramikproduktion som utformats och producerats i Skåne med fokus på produktion i Höganäs och Kullabygden. Stiftelsen har också som ändamål att vara ett nationellt kunskaps- och forskningscentrum för keramisk design och produktion och att bedriva näringsverksamhet inom keramik.

Bättre villkor för skapande

Keramiken har en historia och är ett hantverk med rötter i nordvästra Skåne och Höganäs. Region Skåne vill med satsningen bidra till att värna om en konstnärlig uttrycksform och förbättra villkoren för konstnärliga konst- och kulturskapare. Med sitt fokus på hantverkstradition, formgivning och sin verkstad har centret en strategisk betydelse.

Satsningen bidrar till att infrastrukturen för bild- och formkonstens stärks, eftersom centret tillsammans med andra resurscentrum för konstnärlig produktion som finns i Skåne, ökar konstnärers möjligheter att skapa och utvecklas. Under 2018 ska Keramiskt center fortsätta stärka sin keramiska verkstad och erbjuda möjligheter för allmänheten att ta del av och ägna sig åt skapande.

Bakgrund

Region Skåne arbetar med olika insatser för att förbättra villkoren för konstnärligt skapande och att stärka infrastrukturen för bild- och konstområdet i enlighet med Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Området bildkonst, fotografi, form och design är under stark utveckling. Tidigare i år har kulturnämnden inlett en satsning i nordöstra Skåne genom bidrag för utveckling av Ifö Center i Bromölla som resurscentcenter för konst- och kulturskapande.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter