Satsning på fem kulturarvsprojekt

Region Skåne vill främja samverkan mellan kulturarvssektorn och andra aktörer för att de tillsammans ska kunna nå nya målgrupper och en bredare delaktighet i sin verksamhet.

Genom satsningen vill Region Skåne även stödja förberedande regionala projekt och insatser som tar utgångspunkt i markeringen av EU:s Europaåret för kulturarv som äger rum 2018.

Fem aktörer har beviljats bidrag - tre med fokus på samverkan och två på kulturarvsåret. De två som relaterar till kulturarvsåret är ansökningarna från Simrishamns kommun/Österlens museum och Trelleborgs museum. Förstudien som Österlens museum beviljas medel för är ett förberedande arbete som ska ligga till grund för en större ansökan nationellt och internationellt. Ansökan om utställningssamarbetet kring konstnären Nell Waldens liv har kopplingar till Berlin där hon var verksam i många år. Projektorganisationen har skapat kontakter med aktörer på andra sidan Östersjön som kan vara värdefulla för projektet och kommande samarbeten.

Två av de fem beviljade projekten är förstudier, ett projekt har fokus på metodutveckling, ett har tre utställningar på ett gemensamt tema och ett projekt är en utvidgning och spridning av en metod för integration.

Fem aktörer får bidrag för kulturarvsprojekt

Regionmuseet Kristianstad får 169 000 kronor för att tillsammans med Klippans kommun och Svenska Pappersbruket AB undersöka möjligheten att skapa en anläggning som kan integrera natur och kultur i några av Svenska Pappersbruket ABs lokaler som inte används i dagens produktion.

Simrishamn kommun/Österlens museum får 250 000 kronor för att tillsammans med Malmö Museer och Uppåkra Arkeologiska Center genomföra en förstudie som ska användas som underlag för kommande nationella och internationella ansökningar. Genom förstudien ska museerna identifiera ny teknik och titta på olika metoder för upplevelsebaserad inlärning.

Skånes Arkivförbund får 190 000 kronor för att tillsammans med företaget Giraffa i Staden AB arbeta fram en förmedlingsmetod av arkivmaterial som riktar sig till nyanlända.

Skånes Hemslöjdsförbund får 250 000 kronor för att via olika kanaler sprida den i Landskrona beprövade metoden Flyga drake till minst tre andra skånska kommuner: Örkelljunga, Klippan och Bjuv.

Trelleborgs museum får 250 000 kronor för att tillsammans med Kulturen i Lund och Landskrona museum pröva nya metoder att gestalta och berätta om 1900-talets historia med hjälp av teaterns formspråk. Den gemensamma nämnaren för projektet är bildkonstnären Nell Waldens (1887-1975) liv i Berlin.

Bakgrund

Sedan februari 2017 har Region Skåne en ny arbetsmodell för kulturarvsområdet: Regional samverkansplattform inom kulturarvsområdet. Samverkansplattformen ska bland annat bidra till möjligheter för metodutveckling, forskningsprojekt, initiera ny samverkan och främja kunskapsdelande insatser mellan kulturarvsaktörerna i Skåne.

I 2017 års budget avsattes 1,5 miljoner kronor till arbetet med Regional samverkansplattform inom kulturarvsområdet och av dessa utlystes 1 miljon kronor som sökbara utvecklingsmedel under hösten. Ansökningstiden var mellan 2-27 oktober och endast öppen för kulturarvsaktörer med verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter