Region Skånes kulturpalett 2017 till Kulturpedagogiska enheten

Verksamheten får priset för att de låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och för att de med tillit till kulturens kraft verkar för att konst och kultur blir en självklar del i barnens liv.

Simrishamn har en Kulturskola med stor mångfald och etablerade tidigt begreppet kulturgaranti för barn och unga. Kulturpedagogiska enheten är unik i att kombinera ett konsekvent barnperspektiv med ett engagemang och delaktighet för med och av barn och unga. Det gör man genom Kulturskola och Kulturgaranti som med sitt utbud når barn och unga i åldrarna 2-19 år.

Region Skånes kulturpalett är en prissumma på 100 000 kronor och en vandringsstatyett i form av skulpturen "Häpnad" som är framtagen av konstnärerna Enid och Staffan Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

Kulturnämndens motivering

Med tillit till kulturens kraft arbetar årets mottagare av kulturpaletten för att göra konst och kultur till en självklar del i det enskilda barnets liv. De har med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många.

Region Skånes kulturpalett 2017 går till Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn som låter barns och ungas rättigheter leda verksamheten framåt.

Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn

Kulturpedagogiska enheten (KPE) omfattar Kulturgarantin och Kulturskolan i Simrishamns kommun. Med ett konsekvent barnperspektiv och med stöd i FNs barnkonvention om barns och ungas rätt till kultur erbjuder KPE ett brett utbud av kultur för barn och unga. Kulturgarantin är permanent verksamhet så att alla elever i kommunala skolan varje år tar del av kvalitativa kulturupplevelser och möter fast anställda kulturpedagoger som arbetar i alla årskurser.

Kultur i skolan stöttas även med kontinuerlig handledning och lärarfortbildning. På fritiden erbjuds alla barn och unga i kommunen en högkvalitativ kulturskola med stor bredd. För att sänka tröskeln och nå nya målgrupper, bland annat nyanlända barn och unga, sker ett stort utvecklingsarbete med framför allt SommarKulturskola och Pop-up Kulturskola. KPE ansvarar även för kultur i förskola och på fritidshem.

Sylvia Carlsdotter är enhetschef på Kulturpedagogiska enheten i en kommentar:

- Vi blev verkligen jätteglada och överraskade! Det är betydelsefullt och uppmuntrande för oss att Region Skåne uppskattar hur vi arbetar med kvalitet och långsiktighet i alla led. Barn och unga behöver och har rätt till upplevelser av olika former av kultur och eget skapande, barn och unga är vårt gemensamma nu och vår framtid. Genom att erbjuda dem hög kvalitet och stort engagemang bidrar vi också till att förena kultur med demokrati och samhällsutveckling redan under deras unga år.

- Ett erkännande för ett välgrundat, långsiktigt prioriterat och fortfarande utforskande arbete för av och med barn och ungas möte med kultur. Det är även ett pris till alla andra som på olika sätt samverkat med vår verksamhet - alla med fokus på det viktigaste: barn och ungas möte med kultur, egna skapande och uttryck, att ge plats åt barn och unga att höras och synas.

Kulturgaranti med kraft

Idag har två tredjedelar av Skånes kommuner någon form av kulturgaranti och cirka 60 procent av kommunerna i landet har någon form av kulturgaranti.

Ett begrepp och en modell som har sitt ursprung från KPE i Simrishamn. Kulturgarantin i Simrishamn är baserad på ett politiskt beslut som innebär att samtliga elever i kommunala grundskolan från och med förskoleklass omfattas och garanteras:

  1. Kulturupplevelse av professionell art varje läsår (t ex scenkonst, film, konsert, konst). 
  2. Utforskande och eget skapande med kulturpedagog/konstnär och klasslärare flera gånger per läsår.
  3. Elevernas skollärare får kontinuerlig handledning och fortbildning i kultur i skolan.

Valet av kulturupplevelser sker i största möjliga mån i samarbete mellan lärare, kulturpedagoger och elever. De fast anställda kulturpedagogerna möter både lärare och elever i klassbesök, lärarhandledning och fortbildning.

Kulturskola med mångfald

Kulturskolan erbjuder subventionerade kurser med lärare vilket innebär en mängd olika möjligheter för barn och unga mellan 2 och 19 år. De får möjlighet att upptäcka, utveckla och uttrycka sig i instrument, sång (själva eller i grupp), röstverkstad, flera olika dansklasser, cirkus, slöjda och skapa, konst och foto.

Under det senaste året har cirka 600 barn deltagit i Kulturskolans verksamhet.

Bakgrund

Kulturpedagogiska enheten, KPE, bildades genom en sammanslagning år 2004 av tidigare Kulturpedagogiskt centrum (startade 1998) och Musikskolan (startade 1978) – två verksamheter som tillsammans gav upphov till Kulturgarantin och Kulturskola samt på senare år även SommarKulturskola och Pop-up Kulturskolan som är nya grenar inom Kulturskolan och som bidrar till att verksamheten kan nå nya barn.

KPE har också nationell koppling genom engagemang i styrelserna för Barnkultur i Sverige och Kulturskolerådet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter