Småbilder av olika personer och texten Filmen i Sydöstra Skåne igår idag imorgon

Region Skåne stärker utvecklingen inom film

Film och rörlig är ett av Region Skånes prioriterade områden under 2017. Tre satsningar bidrar till utveckling av områdets infrastruktur, samarbeten och villkor för konstnärligt skapande.

När Kulturrådet i början av 2017 gav Region Skåne ett tillskott på 6,1 miljoner kronor beslöt kulturnämnden att avsätta en del av medlen till området film och rörlig bild. Sammantaget har därmed området 2,5 miljoner kronor under 2017 för att genomföra insatser enligt "Handlingsplan Rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020."

Handlingsplanen är ett resultat av samverkan mellan Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnden. Handlingsplanen utgår bland annat från de mål och strategier som formuleras i "Regional kulturplan för Skåne 2016-2019."

Hittills beviljade projekt under året

Film i Skåne har fått i uppdrag att utvärdera och före årsskiftet ta fram en framtidsplan för visningsnätverket CineSkåne. Genom nätverket har kommuner fått stöd att visa kvalitetsfilm och arrangera filmupplevelser. CineSkåne drivs av Folkets bio Malmö. Film i Skåne har beviljats 50 000 kronor för projektet.

Game City är ett kluster under uppbyggnad som ska bidra till utveckling av infrastruktur för produktion av digitala spel. Game City Southern Sweden har beviljats regional samfinansiering om 480 000 kronor för utveckling av "Game City - Södra Sverige som Europas ledande spelregion." Projektet ska redovisas senast mars 2018. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande, stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet, stärkt kulturell infrastruktur.

Nordic Factory Film & TV Sweden i samverkan med Innovationscenter för Landsbygden vill har tilldelats 650 000 kronor för att stärka sydöstra Skåne som attraktiv produktionsmiljö för film i Sverige och internationellt. Projektet "Kartläggning, Kommunikation och Koordination – Skapa bra grogrund för lokal och internationell filmproduktion i sydöstra Skåne" innefattar samverkan med de fyra kommunerna Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Arbetet med projektet inleds hösten 2017 och pågår under 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter